Důchodová kalkulačka

Vypočet výše důchodu v roce 2021 a podmínky pro odchod do důchodu

Vypočtěte si výši Vašeho důchodu

Spočítat důchod Spočítat důchod

Důchodová kalkulačka: Výpočet důchodu

Důchodová kalkulačka 2021 Vám vypočítá Váš důchodový věk. Abyste však mohli pobírat důchod, ať už starobní, invalidní nebo vdovský, musíte splnit podmínky nároku na důchod. Jaká je výše důchodu 2021 a jak žádat o důchod?

Starobní důchod

Starobní důchod je tím nejběžnějším druhem důchodu 2021. Dosáhnete na něj s důchodovým věkem a potřebnou dobou důchodového pojištění, tedy odpracovanými roky.

Důchodového věku v roce 2021 dosáhnou:

 • muži narozeni od července 1957 do dubna 1958
 • ženy bez dětí narozené listopad 1957 – květen 1958
 • ženy, které vychovaly jedno dítě a jsou narozené listopad 1958 – duben 1959
 • ženy, které vychovaly dvě děti a jsou narozené listopad 1959 – duben 1960
 • ženy, které vychovaly tři nebo čtyři děti a jsou narozené listopad 1960 – duben 1961
 • ženy, které vychovaly pět a více děti a jsou narozené listopad 1961 – duben 1962

Změny v roce 2021:

Jaké změny Vás čekají nejen ohledně důchodu v roce 2021, si můžete přečíst na našem blogu.

Důchod si snadno spočtete i díky naší kalkulačce důchodového věku, která Vám řekne, jak se počítá důchod. Od roku 2018 znovu platí i důchodový strop, a to věk 65 let. Průměrný důchod 2021 činí 15 336 Kč.

Důchodová kalkulačka 2021 a jeho výpočet

V roce 2020 došlo k nezanedbatelnému zvýšení důchodů všem, kterým byla penze přiznána do konce kalendářního roku 2019. Samotná valorizace důchodu byla rozdělena do tří částí. Základní výměra byla navýšena o pevně stanovenou částku 220 Kč, tedy na 3 490 Kč. Naproti tomu procentní výměra se odvíjí od konkrétní výměry penze. V roce 2020 se procentní výměra zvýšila o 5,2 %. Třetí částí pak bylo dodatečné navýšení procentní výměry o konkrétně stanovenou částku, a sice o 151 Kč. K tomu navíc důchodci získali jednorázový mimořádný příspěvek 5 000 Kč v prosinci 2020, tzv. "rouškovné". To dostali nejen ti, co pobírají starobní důchod, ale i invalidní důchodci a také ti, kteří pobírají vdovský či sirotčí důchod. Tento příjem nebyl jinak krácen, tzn. nedotkla se ho exekuce ani neovlivnil nárok na jiné dávky a nepodléhal dani z příjmu.

V roce 2021 pak byla zvýšena výměra důchodu o 7,1 %, což odpovídá 60 Kč, tzn. na 3 550 Kč. Pokud navíc v roce 2021 dosáhnete 85 let, zvýší se Vám starobní důchod o 1 000 Kč. O navýšení důchodu není třeba žádat, bylo automaticky nastaveno do lednové výplaty.

Kalkulačku výpočtu důchodu 2021 poskytuje peníze.cz

Předčasný důchod

Do předčasného důchodu se dostanou ti, kteří odpracovali alespoň 35 let, respektive se po tuto dobu účastnili na důchodovém pojištění. Kromě odpracovaných let se pak počítá i náhradní doba pojištění, tedy například péče o dítě do 4 let věku, základní vojenská služba, doba pobírání invalidního důchodu ve třetím stupni invalidity nebo i péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby.

Nárok na důchod – starobní

Abyste mohli pobírat důchod, musíte kromě důchodového věku mít i dostatek odpracovaných let, respektive účast na důchodovém pojištění. Výše minimálního důchodu 2021 je 4 320 Kč – v procentní výměře 700 Kč, v základní pak 3 550 Kč (je stejná pro všechny).

Invalidní důchod

Jak získat invalidní důchod? Na invalidní důchod máte nárok v případě, že jste byli uznáni invalidními a splňujete podmínku potřebné doby pojištění. Pokud Vám invaliditu způsobil pracovní úraz, doba pojištění se nepočítá. Výpočet invalidního důchodu 2020 je složený ze základní (výše invalidního důchodu 2020 v základní výměře je 3 550 Kč) a procentní výměry, která je podle jednotlivých stupňů 0,5 % (1. stupeň), 0,75 % (2. stupeň) a 1,5 % (3. stupeň).

Doba pojištění pak musí být:

 • do 20 let – méně než 1 rok
 • 20–22 let – 1 rok
 • 22–24 let – 2 roky
 • 24–26 let – 3 roky
 • 26–28 let – 4 roky
 • 28 a více let – 5 let

Když dosáhnete věku 65 let, automaticky se Váš invalidní důchod transformuje na starobní. Kolik bude měsíčně činit Váš důchod, vypočítáte na penzijní kalkulačce 2021.

Naše další kalkulačky