Důchodová kalkulačka

Vypočet výše důchodu v roce 2020 a podmínky pro odchod do důchodu

Vypočtěte si výši Vašeho důchodu

Spočítat důchod

Důchodová kalkulačka: Výpočet důchodu

Důchodová kalkulačka 2020 Vám vypočítá Váš důchodový věk. Abyste však mohli pobírat důchod, ať už starobní, invalidní nebo vdovský, musíte splnit podmínky nároku na důchod. Jaká je výše důchodu 2020 a jak žádat o důchod?

Starobní důchod

Starobní důchod je tím nejběžnějším druhem důchodu 2020. Dosáhnete na něj s důchodovým věkem a potřebnou dobou důchodového pojištění, tedy odpracovanými roky.

Důchodového věku v roce 2020 dosáhnou:

 • muži narozeni od července 1956 do dubna 1957
 • ženy bez dětí narozené listopad 1956 – květen 1957
 • ženy, které vychovaly jedno dítě a jsou narozené listopad 1957 – duben 1958
 • ženy, které vychovaly dvě děti a jsou narozené listopad 1958 – duben 1959
 • ženy, které vychovaly tři nebo čtyři děti a jsou narozené listopad 1959 – duben 1960
 • ženy, které vychovaly pět a více děti a jsou narozené listopad 1960 – duben 1961

Změny v roce 2020:

Jaké změny Vás čekají nejen ohledně důchodu v roce 2020, si můžete přečíst na našem blogu.

Důchod si snadno spočtete i díky naší kalkulačce důchodového věku, která Vám řekne, jak se počítá důchod. Od roku 2018 znovu platí i důchodový strop, a to věk 65 let. Průměrný důchod 2020 činí 14 397 Kč.

Důchodová kalkulačka 2020 a jeho výpočet

V roce 2020 došlo k nezanedbatelnému zvýšení důchodů všem, kterým byla penze přiznána do konce kalendářního roku 2019. Samotná valorizace důchodu byla rozdělena do tří částí. Základní výměra byla navýšena o pevně stanovenou částku 220 Kč, tedy na 3 490 Kč. Naproti tomu procentní výměra se odvíjí od konkrétní výměry penze. V roce 2020 se procentní výměra zvýšila o 5,2 %. Třetí částí pak bylo dodatečné navýšení procentní výměry o konkrétně stanovenou částku, a sice o 151 Kč.

Jak se zvýšení projevilo konkrétně? Průměrný důchod se zvedl zhruba o 900 Kč.

Kalkulačku výpočtu důchodu poskytuje peníze.cz

Předčasný důchod

Do předčasného důchodu se dostanou ti, kteří odpracovali alespoň 35 let, respektive se po tuto dobu účastnili na důchodovém pojištění. Kromě odpracovaných let se pak počítá i náhradní doba pojištění, tedy například péče o dítě do 4 let věku, základní vojenská služba, doba pobírání invalidního důchodu ve třetím stupni invalidity nebo i péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby.

Nárok na důchod – starobní

Abyste mohli pobírat důchod, musíte kromě důchodového věku mít i dostatek odpracovaných let, respektive účast na důchodovém pojištění. Výše minimálního důchodu 2020 je 4 260 Kč – v procentní výměře 700 Kč, v základní pak 3 490 Kč (je stejná pro všechny).

Invalidní důchod

Jak získat invalidní důchod? Na invalidní důchod máte nárok v případě, že jste byli uznáni invalidními a splňujete podmínku potřebné doby pojištění. Pokud Vám invaliditu způsobil pracovní úraz, doba pojištění se nepočítá. Výpočet invalidního důchodu 2020 je složený ze základní (výše invalidního důchodu 2020 v základní výměře je 3 270 Kč) a procentní výměry, která je podle jednotlivých stupňů 0,5 % (1. stupeň), 0,75 % (2. stupeň) a 1,5 % (3. stupeň).

Doba pojištění pak musí být:

 • do 20 let – méně než 1 rok
 • 20–22 let – 1 rok
 • 22–24 let – 2 roky
 • 24–26 let – 3 roky
 • 26–28 let – 4 roky
 • 28 a více let – 5 let

Když dosáhnete věku 65 let, automaticky se Váš invalidní důchod transformuje na starobní. Kolik bude měsíčně činit Váš důchod, vypočítáte na penzijní kalkulačce 2020.

Naše další kalkulačky