Důchodová kalkulačka

Vypočet výše důchodu v roce 2022 a podmínky pro odchod do důchodu

Vypočtěte si výši Vašeho důchodu

Spočítat důchod

Důchodová kalkulačka: Výpočet důchodu

Důchodová kalkulačka 2022 Vám vypočítá Váš důchodový věk. Abyste však mohli pobírat důchod, ať už starobní, invalidní nebo vdovský, musíte splnit podmínky nároku na důchod. Jaká je výše důchodu 2022 a jak žádat o důchod?

Starobní důchod

Starobní důchod je tím nejběžnějším druhem důchodu 2022. Dosáhnete na něj s důchodovým věkem a potřebnou dobou důchodového pojištění, tedy odpracovanými roky.

Důchodového věku v roce 2022 dosáhnou:

 • muži narozeni od července 1958 do dubna 1959
 • ženy bez dětí narozené listopad 1958 – květen 1959
 • ženy, které vychovaly jedno dítě a jsou narozené listopad 1959 – duben 1960
 • ženy, které vychovaly dvě děti a jsou narozené listopad 1960 – duben 1961
 • ženy, které vychovaly tři nebo čtyři děti a jsou narozené listopad 1961 – duben 1962
 • ženy, které vychovaly pět a více děti a jsou narozené listopad 1962 – duben 1963

Změny v roce 2022:

Jaké změny Vás čekají nejen ohledně důchodu v roce 2022, si můžete přečíst na našem blogu.

Důchod si snadno spočtete i díky naší kalkulačce důchodového věku, která Vám řekne, jak se počítá důchod. Od roku 2018 znovu platí i důchodový strop, a to věk 65 let. Průměrný důchod 2022 činí 16 141 Kč.

Důchodová kalkulačka 2022 a výpočet důchodu

V roce 2020 došlo k nezanedbatelnému zvýšení důchodů všem, kterým byla penze přiznána do konce kalendářního roku 2019. Samotná valorizace důchodu byla rozdělena do tří částí. Základní výměra byla navýšena o pevně stanovenou částku 220 Kč, tedy na 3 490 Kč. Naproti tomu procentní výměra se odvíjí od konkrétní výměry penze. V roce 2020 se procentní výměra zvýšila o 5,2 %. Třetí částí pak bylo dodatečné navýšení procentní výměry o konkrétně stanovenou částku, a sice o 151 Kč. K tomu navíc důchodci získali jednorázový mimořádný příspěvek 5 000 Kč v prosinci 2020, tzv. "rouškovné". To dostali nejen ti, co pobírají starobní důchod, ale i invalidní důchodci a také ti, kteří pobírají vdovský či sirotčí důchod. Tento příjem nebyl jinak krácen, tzn. nedotkla se ho exekuce ani neovlivnil nárok na jiné dávky a nepodléhal dani z příjmu.

V roce 2021 pak byla zvýšena výměra důchodu o 7,1 %, což odpovídá 60 Kč, tzn. na 3 550 Kč. Pokud navíc v roce 2021 dosáhnete 85 let, zvýší se Vám starobní důchod o 1 000 Kč. O navýšení důchodu není třeba žádat, bylo automaticky nastaveno do lednové výplaty.

V roce 2022 došlo opět k výrazné změně ve valorizaci důchodů. Základní výměra důchodu se zvýšila o 350 Kč z 3 550 Kč na 3 900 Kč. Druhá složka důchodu, procentní výměra, se zvýšila dvakrát. Nejprve o 1,3 % procentní výměry, a dále o dalších fixních 300 korun. V případě, že někdo pobírá více různých důchodových dávek, zvyšuje se procentní výměra pouze toho důchodu, který člověk pobírá v plné výši. Nově jsou také důchody valorizovány již od 1. ledna a ne až od konce ledna.

Dalším přírůstkem k důchodu bude od 1. ledna 2023 nově 500 Kč pro toho, kdo pečoval o dítě a bude se týkat nejen nově vyměřovaných důchodů, ale o toto navýšení půjde požádat i v případě již pobíraného důchodu.

Kalkulačku výpočtu důchodu 2022 poskytuje peníze.cz

Předčasný důchod

Do předčasného důchodu se dostanou ti, kteří odpracovali alespoň 35 let, respektive se po tuto dobu účastnili na důchodovém pojištění. Kromě odpracovaných let se pak počítá i náhradní doba pojištění, tedy například péče o dítě do 4 let věku, základní vojenská služba, doba pobírání invalidního důchodu ve třetím stupni invalidity nebo i péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby.

Nárok na důchod – starobní

Abyste mohli pobírat důchod, musíte kromě důchodového věku mít i dostatek odpracovaných let, respektive účast na důchodovém pojištění. Výše minimálního důchodu 2021 je 4 670 Kč – v procentní výměře 770 Kč, v základní pak 3 900 Kč (je stejná pro všechny).

Invalidní důchod

Jak získat invalidní důchod? Na invalidní důchod máte nárok v případě, že jste byli uznáni invalidními a splňujete podmínku potřebné doby pojištění. Pokud Vám invaliditu způsobil pracovní úraz, doba pojištění se nepočítá. Výpočet invalidního důchodu 2020 je složený ze základní (výše invalidního důchodu 2022 v základní výměře je 3 900 Kč) a procentní výměry, která je podle jednotlivých stupňů 0,5 % (1. stupeň), 0,75 % (2. stupeň) a 1,5 % (3. stupeň).

Doba pojištění pak musí být:

 • do 20 let – méně než 1 rok
 • 20–22 let – 1 rok
 • 22–24 let – 2 roky
 • 24–26 let – 3 roky
 • 26–28 let – 4 roky
 • 28 a více let – 5 let

Když dosáhnete věku 65 let, automaticky se Váš invalidní důchod transformuje na starobní. Kolik bude měsíčně činit Váš důchod, vypočítáte na penzijní kalkulačce 2022.

 

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešení konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční úřad.

Naše další kalkulačky