Důchodová kalkulačka

Vypočet výše důchodu v roce 2023 a podmínky pro odchod do důchodu

Vypočtěte si výši Vašeho důchodu

Spočítat důchod

Důchodová kalkulačka: Výpočet důchodu

Důchodová kalkulačka 2023 Vám vypočítá Váš důchodový věk. Abyste však mohli pobírat důchod, ať už starobní, invalidní nebo vdovský, musíte splnit podmínky nároku na důchod. Jaká je výše důchodu 2023 a jak žádat o důchod?

Starobní důchod

Starobní důchod je tím nejběžnějším druhem důchodu 2023. Dosáhnete na něj s důchodovým věkem a potřebnou dobou důchodového pojištění, tedy odpracovanými roky.

Pro lidi, kteří se narodili po roce 1971, platí jednoduché pravidlo, že stačí dosáhnout jednotného věku 65 let. Pro dříve narozené je to ovšem trochu složitější. Předně se rozlišuje, zda se jedná o ženu či o muže. A jistou roli hraje i počet započítaných odpracovaných měsíců. Pro jednodušší orientaci je možné se podívat do tabulky odchodu do důchodu.

Důchod si snadno spočtete i díky naší kalkulačce důchodového věku, která Vám řekne, jak se počítá důchod. Od roku 2018 znovu platí i důchodový strop, a to věk 65 let. Průměrný důchod 2023 činí 19 500 Kč.

Důchodová kalkulačka 2023 a výpočet důchodu

V roce 2020 došlo k nezanedbatelnému zvýšení důchodů všem, kterým byla penze přiznána do konce kalendářního roku 2019. Samotná valorizace důchodu byla rozdělena do tří částí. Základní výměra byla navýšena o pevně stanovenou částku 220 Kč, tedy na 3 490 Kč. Naproti tomu procentní výměra se odvíjí od konkrétní výměry penze. V roce 2020 se procentní výměra zvýšila o 5,2 %. Třetí částí pak bylo dodatečné navýšení procentní výměry o konkrétně stanovenou částku, a sice o 151 Kč. K tomu navíc důchodci získali jednorázový mimořádný příspěvek 5 000 Kč v prosinci 2020, tzv. "rouškovné". To dostali nejen ti, co pobírají starobní důchod, ale i invalidní důchodci a také ti, kteří pobírají vdovský či sirotčí důchod. Tento příjem nebyl jinak krácen, tzn. nedotkla se ho exekuce ani neovlivnil nárok na jiné dávky a nepodléhal dani z příjmu.

V roce 2021 pak byla zvýšena výměra důchodu o 7,1 %, což odpovídá 60 Kč, tzn. na 3 550 Kč. Pokud navíc v roce 2021 dosáhnete 85 let, zvýší se Vám starobní důchod o 1 000 Kč. O navýšení důchodu není třeba žádat, bylo automaticky nastaveno do lednové výplaty.

V roce 2022 došlo opět k výrazné změně ve valorizaci důchodů. Základní výměra důchodu se zvýšila o 350 Kč z 3 550 Kč na 3 900 Kč. Druhá složka důchodu, procentní výměra, se zvýšila dvakrát. Nejprve o 1,3 % procentní výměry, a dále o dalších fixních 300 korun. V případě, že někdo pobírá více různých důchodových dávek, zvyšuje se procentní výměra pouze toho důchodu, který člověk pobírá v plné výši. Nově jsou také důchody valorizovány již od 1. ledna a ne až od konce ledna.

Od 1. ledna 2023 dochází k pravidelné valorizaci důchodů. Zvyšuje se jak základní výměra důchodu, která je jednotná pro všechny typy důchodu, tak procentní výměra. Základní výměra důchodu byla zvýšena o 140 Kč, z 3 900 Kč na 4 040 Kč. U procentní výměry záleží na tom, jak dlouho bylo placeno důchodové pojištění. Existuje minimální procentní výměra, která činí pro rok 2023 celých 770 Kč. Stávající procentní výměry důchodů se ovšem zvyšují o 5,1 % jejich výše.

Dalším přírůstkem k důchodu je od 1. ledna 2023 nově 500 Kč pro toho, kdo pečoval o dítě. Jedná se nejen o nově vyměřované důchody, ale o toto navýšení půjde požádat i v případě již pobíraného důchodu.

Kalkulačku výpočtu odchodu do důchodu 2023 poskytuje peníze.cz

Předčasný důchod

Do předčasného důchodu se dostanou ti, kteří odpracovali alespoň 35 let, respektive se po tuto dobu účastnili na důchodovém pojištění. Kromě odpracovaných let se pak počítá i náhradní doba pojištění, tedy například péče o dítě do 4 let věku, základní vojenská služba, doba pobírání invalidního důchodu ve třetím stupni invalidity nebo i péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby.

Nárok na důchod – starobní

Abyste mohli pobírat důchod, musíte kromě důchodového věku mít i dostatek odpracovaných let, respektive účast na důchodovém pojištění. Výše minimálního důchodu 2023 je 4 810 Kč – v procentní výměře 770 Kč, v základní pak 4 040 Kč (je stejná pro všechny).

Invalidní důchod

Jak získat invalidní důchod? Na invalidní důchod máte nárok v případě, že jste byli uznáni invalidními a splňujete podmínku potřebné doby pojištění. Pokud Vám invaliditu způsobil pracovní úraz, doba pojištění se nepočítá. Výpočet invalidního důchodu 2023 je složený ze základní (výše invalidního důchodu 2023 v základní výměře je 4 040 Kč) a procentní výměry, která je podle jednotlivých stupňů 0,5 % (1. stupeň), 0,75 % (2. stupeň) a 1,5 % (3. stupeň).

Doba pojištění pak musí být:

  • do 20 let – méně než 1 rok
  • 20–22 let – 1 rok
  • 22–24 let – 2 roky
  • 24–26 let – 3 roky
  • 26–28 let – 4 roky
  • 28 a více let – 5 let

Když dosáhnete věku 65 let, automaticky se Váš invalidní důchod transformuje na starobní. Kolik bude měsíčně činit Váš důchod, vypočítáte na penzijní kalkulačce 2023.

 

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešení konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční úřad.