Kalkulačka mateřské dovolené

Přehledný výpočet mateřské dovolené v roce 2021

Kalkulačka mateřské dovolené v roce 2021

Spočítat mateřskou dovolenou Spočítat mateřskou dovolenou

Mateřská dovolená: Jak ji vypočítat?

Víte, jak si spočítat mateřskou dovolenou v roce 2021 a kdy na ni máte nárok? Poradíme Vám a v kalkulačce mateřské dovolené si spočítáte délku své mateřské dovolené.

Mateřská dovolená je obdobím, kdy můžete pobírat tzv. peněžitou pomoc v mateřství, známou jako „mateřská“. Jedná se o náhradu mzdy nebo platu v době, kdy se naplno věnujete dítěti. Je třeba mezi rozlišovat mateřskou dovolenou a mateřskou. Mateřská dovolená je omluvená nepřítomnost v zaměstnání, zatímco „mateřská“ je dávka, kterou vyplácí stát na základě nemocenského pojištění.

Na mateřskou dovolenou pak navazuje rodičovská dovolená. Nezaměňujte proto mateřskou a rodičovskou dovolenou, obě mají svá specifika a stejně tak se při nich vyplácejí jiné dávky. Výpočet mateřské dovolené je jednoduchý, pomůže Vám kalkulačka pro výpočet mateřské dovolené 2021.

Nástup na mateřskou dovolenou

Kalkulačka výpočtu nástupu na mateřskou dovolenou Vám řekne, že odchod na mateřskou dovolenou je 6-8 týdnů před porodem, resp. stanoveným termínem porodu, ale zjistíte i přesný termín. U předčasného porodu se mateřská začíná počítat ode dne nástupu. S kalkulačkou odchodu na mateřskou dovolenou snadno zjistíte, kdy budete nastupovat na mateřskou dovolenou Vy.

Kdo vyplácí mateřskou?

Mateřskou dovolenou budete čerpat od zaměstnavatele, ale příspěvek na mateřskou Vám vyplácí stát.

Mateřská dovolená – délka

Délka mateřské dovolené je stanovena na 28 týdnů. V případě dvojčat se pak délka mateřské dovolené protáhne na 37 týdnů. Kalkulačka pro délku mateřské dovolené Vám přesně vypočítá, do kdy budete "mateřskou" čerpat.

Nárok na mateřskou dovolenou

Abyste čerpali mateřskou dovolenou a zároveň pobírali peněžitou pomoc v mateřství, musíte splnit podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu 270 dnů za poslední 2 roky před nástupem na mateřskou dovolenou 2021. Za každého zaměstnance odvádí nemocenské pojištění zaměstnavatel v rámci sociálního pojištění.

Další podmínkou je to, že v den nástupu na mateřskou dovolenou musíte být zaměstnáni. Výjimkou jsou ženy, které během těhotenství ukončily pracovní poměr. Tehdy platí ochranná doba 180 dnů, během kterých můžete nastoupit na mateřskou dovolenou a vznikne Vám i nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

Jak na výpočet mateřské 2021?

Peněžitá pomoc v mateřství aneb mateřská 2021  je stanovena jako 70 % z vyměřovacího základu. Ten zjistíte z hrubého příjmu za posledních 12 měsíců, které vydělíte počtem kalendářních dnů v daném období. Je však nutné znát i redukční hranici odvozenou od průměrné mzdy.

Kalkulačku poskytuje peníze.cz

Změny ve výpočtu mateřské dovolené v roce 2021

Samotný vzorec pro výpočet výše mateřské dovolené se pro rok 2021 nijak nezměnil. K jistému navýšení ovšem došlo v oblasti redukčních hranic v návaznosti na mírné zvýšení průměrné mzdy.

  • v roce 2021 je 1. redukční hranice 1 182 Kč (v roce 2020 to bylo 1 162 Kč)
  • v roce 2021 je 2. redukční hranice 1 773 Kč (v roce 2020 to bylo 1 742 Kč)
  • v roce 2021 je 2. redukční hranice 3 545 Kč (v roce 2020 to bylo 3 485 Kč)

Z daných pravidel výpočtu mateřské tedy vyplývá, že nejvyšší možnou částku, kterou lze získat, je 1 449 Kč za jeden den. To je o 24 Kč více než v roce 2020. V jednom měsíci může být vyplacena mateřská maximálně ve výši 43 470 Kč – tato částka ale platí pouze pro ty, jejichž měsíční příjmy se pohybovaly vysoce nad celostátním průměrem, konkrétně kolem 108 tisíc korun měsíčně.

S kalkulačkou pro výpočet mateřské dovolené 2021 je to jednoduché. Stačí znát svůj měsíční hrubý příjem za posledních 12 měsíců.

Výhodou je, že výpočet mateřské dovolené je stejný jak pro matku, tak i pro otce a nezáleží na počtu dětí, které se narodí nebo které už rodiče vychovávají.

Maximální výše mateřské dovolené 2021 je 34 620 Kč. Z této částky se dál neodvádí žádné daně ani poplatky. Částka vyplácená na účet jako mateřský příspěvěk ovšem není stanovená fixně. Jedná se o proměnlivou hodnotu, která závisí na počtu kalendářních dnů v konkrétním měsíci.

Mateřská dovolená v roce 2021

Dobrou zprávou pro všechny, kteří nastupují na mateřskou dovolenou v roce 2021, je fakt, že od 1. 1. 2020 došlo k navýšení mateřského příspěvku. Stále ovšem platí, že výše příspěvku je omezena na 70 % příjmu, a to po uplatnění redukčních hranic. Maximální výše, kterou lze pro rok 2021 čerpat, je částka 34 620 Kč měsíčně. Na tu dosáhnou všichni, jejichž hrubý příjem činil 86 000 Kč a více. Při hrubém příjmu 35 000 Kč měsíčně pak bude výsledná částka mateřského příspěvku 22 440 Kč.

Často se ve spojitosti s peněžitou pomocí v mateřství zapomíná na to, že stejné podmínky neplatí jen pro ženy, ale i pro muže, kteří chtějí pečovat o miminko. Jediné omezení, které pro tatínky platí, je zkrácení doby mateřské dovolené na 22 týdnů v případě jednoho dítěte a na 31 týdnů s vícerčaty. Obecně lze tedy říct, že muži mohou čerpat mateřskou dovolenou zkrácenou o dobu šestinedělí, tedy o období, které náleží výhradně matce dítěte. Nutno ještě dodat, že dávku může pobírat pouze jeden z rodičů, nikoliv oba dva současně a rodiče mezi sebou musí uzavřít písemnou dohodu, že o dítě bude pečovat otec.

Dvě důležité poznámky na závěr:
Z výsledné částky, která Vám bude vypočtena, se již neodvádí žádné dávky státu (jako je platba zdravotního nebo sociálního pojištění).
Částka vyplácená jako mateřská není fixní, ale proměnlivá. Je totiž vypočítávána podle denního koeficientu, závisí na počtu dní v konkrétním měsíci.

OSVČ a mateřská dovolená 2021

Podnikatelé a OSVČ mají rovněž nárok na mateřskou dovolenou. Stačí když budou splňovat podmínky pro získání dávky peněžité pomoci v mateřství. Jinak je to v případě, kdy podmínky nesplňujete, tehdy budete čerpat rodičovský příspěvek, který se jinak čerpá až po mateřské.

Přivýdělek na mateřské dovolené 2021

Mnoho lidí si chce na mateřské dovolené přivydělat. Kalkulačka mateřské dovolené Vám řekne, kolik dostanete, ne všem ale vypočtená částka stačí a často pak hledají možnosti přivýdělku. Jsou tu jen tato omezení: nesmíte pracovat v šestinedělí a nesmíte u stejného zaměstnavatele vykonávat činnost, kterou jste dělali před mateřskou. U jiného zaměstnavatele tato podmínka neplatí.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešení konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční či jiný příslušný úřad.

Na co se často ptáte

Naše další kalkulačky