Kalkulačka DPP

Dohoda o provedení práce je vhodná pro studenty. U DPP se neplatí sociální a zdravotní pojištění do stanoveného limitu

Spolehlivý výpočet mzdy za práci na dohodu

Vypočítat mzdu

DPP – Dohoda o provedení práce 2020

Práce na dohodu je oblíbená zejména u studentů, kteří si tak mohou vyzkoušet pracovní proces už při škole. Co potřebujete znát o dohodě o provedení práce, je lepší DPP nebo DPČ a jak vypočítat DPP?

DPP a DPČ – rozdíly

Dohoda o provedení práce a dohoda o provedení činnosti nejsou to samé. I když to tak mnozí vnímají, existuje několik zásadních rozdílů. Ty se týkají zejména výpočtu mzdy, odvodů, pracovní doby i zdanění.

Dohoda o provedení práce

DPP neboli dohoda o provedení práce je jedním ze způsobů práce mimo pracovní poměr. DPP má své limity, při jejichž překročení pro Vás budou vyplývat určité povinnosti, například placení odvodů nebo daně z příjmu.

Rozsah práce DPP

Pokud budete pracovat na DPP, myslete na to, že rozsah práce nesmí překročit 300 hodin ročně. Navíc se do rozsahu práce bude počítat i práce na další DPP pro stejného zaměstnavatele. To znamená, že pokud máte u jednoho zaměstnavatele uzavřených více dohod, součet jejich pracovního rozsahu nesmí překročit 300 hodin za kalendářní rok.

Odvody DPP

Výhodou a důvodem, proč je DPP tak oblíbená, je zejména platba odvodů. Ty se z DPP neodvádí, pokud Váš příjem nepřekročí 10 000 Kč. Jestli si za měsíc vyděláte víc jak 10 000 Kč, vznikne Vám povinnost z nich odvést zdravotní a sociální pojištění. Myslete také na to, že v případě více dohod u stejného zaměstnavatele se příjmy sčítají, tedy že i ze dvou nebo tří dohod musí být součet všech Vašich příjmů maximálně 10 000 Kč, abyste nemuseli platit odvody.

Výpočet čisté mzdy DPP

Ani práce na DPP není zadarmo. Mzda se většinou stanovuje jako hodinová mzda za vykonanou práci. To, kolik přesně od zaměstnavatele dostanete, Vám poví i naše kalkulačka DPP. Dozvíte se tak nejen kolik zaplatíte na případných odvodech, ale i na daních.

Daně z dohody o provedení práce platíte vždy. Pokud nepodepíšete prohlášení poplatníka daně z příjmu, bude Vám do limitu 10 000 Kč sražena daň srážková, která činí 15 %. Odečte ji Váš zaměstnavatel a příjem už pak dále nemusíte (ale můžete) vykazovat v daňovém přiznání.

Při překročení limitu 10 000 Kč se Vám bude strhávat tzv. zálohová na daň z příjmu. V případě podepsaného prohlášení poplatníka daně se bez ohledu na limit použije vždy zálohová daň a uplatní se daňová sleva na poplatníka, která je 2 070 Kč měsíčně, či sleva na studium, která je 335 Kč, popřípadě sleva na invaliditu, která činí 210 nebo 420 Kč, dle stupně přiznané invalidity. Díky slevám na dani může být konečná zálohová daň nulová.

Studenti u dohody o provedení práce pak při podepsání prohlášení k dani dokládají i potvrzení o studiu. Využijte kalkulačku k dohodě o provedení práce a zjistěte, jaký bude Váš příjem.

Dohoda o provedení práce 2020

Dohoda o provedení práce musí splňovat jistá kritéria, jako je například písemná forma, která obsahuje dobu trvání smlouvy a popis pracovní činnosti. Dále je nutné uvést výši smluvené odměny. Ta nesmí být nižší, než je státem stanovená minimální mzda. Pro rok 2020 tedy 14 600 Kč za měsíc, respektive 87,30 Kč hrubé mzdy za hodinu práce.

Důležité je také pamatovat na to, že z každé pracovní činnosti je nutné odvádět zdravotní pojištění. To platí pro všechny, kteří mají DPP jako jedinou výdělečnou činnost. Pro rok 2020 činí 13,5 % z minimální mzdy 1 971 Kč. Tolik je nezbytné ze mzdy uhradit, pokud nejste zaměstnáni na hlavní pracovní poměr nebo pokud za Vás nehradí zdravotní pojištění stát. To se týká např. dětí, lidí pobírajících mateřský nebo rodičovský příspěvek, důchodců atp.

Kalkulačku výpočtu mzdy, odvodů a mzdových nákladů DPP a DPČ poskytuje peníze.cz

Formulář dohody o provedení práce – vzor

Každá dohoda musí být uzavřená písemně a musí v ní být uvedený pracovní úkol, rozsah práce, odměna a doba, na kterou se dohoda uzavírá.

Dohoda o pracovní činnosti

DPČ se od DPP liší zejména limitem pro odvody. Uplatňují se zde stejná pravidla při více dohodách u jednoho zaměstnavatele. Rozdíl je však v tom, že stanovený rozsah práce nesmí být v průměru vyšší než polovina stanovené týdenní pracovní doby, klasicky 40 hodin. Odpracovat tak můžete maximálně 20 hodin za týden.

Výpočet čisté mzdy DPČ

Kalkulačka DPČ Vám také spočítá výši odvodů na pojištění. Povinnost platit odvody na zdravotní a sociální pojistné z DPČ máte ve chvíli, kdy Váš příjem dosáhne 3 000 Kč. V případě odvodů na sociální pojištění je nutné ještě zkoumat, zda se jedná o zaměstnání malého rozsahu, je-li smlouva sjednána tak, že se nejedná o zaměstnání malého rozsahu, platí se sociální pojištění i z příjmu nižšího než 3 000 Kč. Princip zdanění je u DPČ obdobný jako u DPP, jen limit pro to, zda bude použita srážková či zálohová daň je 3 000 Kč vč. V případě podepsaného prohlášení poplatníka daně bude vždy použita zálohová daň.

Naše další kalkulačky