Kalkulačka příspěvku na bydlení

Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy

Spočítejte si výši příspěvku na bydlení pro rok 2021

Vypočítat příspěvek Vypočítat příspěvek

Příspěvek na bydlení 2021 – Kalkulačka

Příspěvek na bydlení je dávka v rámci sociální podpory. Zajišťuje pokrytí nákladů na bydlení pro ty, kdo mají nízké příjmy. Pro získání nároku musíte splnit specifické podmínky a požádat o příspěvek na úřadu práce.

Příspěvek na bydlení - podmínky

O příspěvek na bydlení v roce 2021 můžete žádat, pokud splníte podmínky pro jeho získání, které jsou následující:

  • Trvalé bydliště v místě (dům či byt), na který o příspěvek žádáte, přičemž je jedno, jestli nemovitost vlastníte nebo jste v pronájmu.
  • Náklady na bydlení musí přesahovat částku součinu rozhodného příjmu v domácnosti a koeficientu 0,30 (pro Prahu 0,35).
  • Rozhodný příjem, resp. jeho součin s koeficientem 0,30 (pro Prahu 0,35) by neměl být vyšší než normativní náklady na bydlení (tyto se liší typem bydlení a jsou jiné u nájemního a vlastního bydlení – u nájemního se bere v úvahu velikost obce, u vlastního je pak částka všude stejná).

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení? Použijte naši kalkulačku příspěvku na bydlení 2021 a dozvíte se, jestli i Vy.

Kalkulačku jsme pro Vás připravili ve spolupráci se srovnávačem www.půjčka.co.

Žádost o příspěvek na bydlení

Abyste příspěvek mohli získat, podejte nejprve vyplněný formulář k příspěvku na bydlení (najdete ho i ke stažení na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí). Tento formulář slouží jako žádost. Jak je patrné z výše uvedených podmínek, k žádosti je potřeba dokládat i potvrzení o příjmech, a to zpravidla všech osob bydlících v dané nemovitosti, respektive těch, které tam mají uvedeno trvalé bydliště. To, zda se na domácnosti podílí například finančně nebo ne, zde nehraje žádnou roli.

Praktický příklad: Vy sami byste na příspěvek na bydlení v roce 2021 dosáhli, ale ve Vašem domě mají trvalé bydliště nahlášené také Vaše děti, které žijí samostatně a mají vlastní příjem. Tady se pak budou posuzovat i tyto příjmy a snadno se tak stane, že příspěvek nedostanete.

Výpočet příspěvku na bydlení 2021

Při výpočtu příspěvku je třeba vědět, co je to výše zmíněný rozhodný příjem. Ale také jaké máte náklady na bydlení.

Co je to rozhodný příjem?

Do tohoto příjmu spadá jak čistá mzda, tak i některé dávky: podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, příspěvky na dětistarobní, invalidnípozůstalostní důchod.

Při výpočtu příspěvku na bydlení se tyto příjmy posuzují za poslední kalendářní čtvrtletí.

Náklady na bydlení

Rozhodující pro získání příspěvku na bydlení jsou ale i náklady na bydlení: nájem (v případě nájemného bytu), náklady na plyn, elektřinu, teplou vodu, topení, vodné a stočné, televize a rozhlas, odvoz komunálního odpadu, další náklady spojené s užíváním bytu.

Pokud bydlíte ve vlastním nebo v družstevním bytě či domě, nebude se v tomto případě vycházet ze skutečných nákladů, ale ze zákonem stanovených částek nebo srovnatelných nákladů:

  • 1 osoba: 2 128 Kč
  • 2 osoby: 2 912 Kč
  • 3 osoby: 3 808 Kč
  • 4 a víc osob: 4 592 Kč

Kalkulačka pro výpočet příspěvku na bydlení Vám určí výši příspěvku na bydlení, na níž dosáhnete.

Příspěvek na bydlení pro důchodce

I senioři mají nárok na příspěvek na bydlení, pokud splní podmínky příspěvku na bydlení. Překážkou pro jeho získání však může být právě posouzení všech osob, které mají na jeho adrese trvalé bydliště, například zmiňované děti.

Vyplácení příspěvku na bydlení

Pokud Vám bude přiznán příspěvek na bydlení (lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů), částku dostanete vyplacenou jednou za měsíc. Příspěvek může být po schválení vyplacen i zpětně, a to až tři měsíce zpět.

Změny od 1. 4. 2020

Od 1. dubna 2020 došlo k navýšení životního minima. Tato informace na první pohled s výpočtem příspěvku na bydlení nesouvisí. A skutečně pro velkou část žadatelů se nic nemění. Ovšem v situacích, kdy je čistý příjem domácnosti nižší než životní minimum, vstupuje tento do výpočtu příspěvku na bydlení. Může se tedy stát, že paradoxně dojde ke snížení tohoto příspěvku. Výše příspěvku se tedy bude lišit pouze u těch případů, kdy žadatel udá čistý příjem nižší, než je životní minimum.

Příspěvek na bydlení 2021

Začátek roku 2021 s sebou nepřinesl změny v oblasti výpočtu příspěvku na bydlení. Ke změnám může dojít i během roku, pokud se vláda rozhodne zvýšit hranici životního minima.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešení konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční úřad či jiný příslušný úřad.

Naše další kalkulačky