Kalkulačka příspěvku na bydlení

Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy.

Spočítejte si výši příspěvku na bydlení pro rok 2024

Příspěvek na bydlení je dávka v rámci sociální podpory. Zajišťuje pokrytí nákladů na bydlení pro ty, kdo mají nízké příjmy. Pro získání nároku musíte splnit specifické podmínky a požádat o příspěvek na úřadu práce.

Příspěvek na bydlení – podmínky

O příspěvek na bydlení v roce 2024 můžete žádat, pokud splníte podmínky pro jeho získání, které jsou následující:

  • Trvalé bydliště v místě (dům či byt), na který o příspěvek žádáte, přičemž je jedno, jestli nemovitost vlastníte nebo jste v pronájmu.
  • Náklady na bydlení musí přesahovat částku součinu rozhodného příjmu v domácnosti a koeficientu 0,30.
  • Rozhodný příjem, resp. jeho součin s koeficientem 0,30 by neměl být vyšší než normativní náklady na bydlení (tyto se liší typem bydlení a jsou jiné u nájemního a vlastního bydlení – u nájemního se bere v úvahu velikost obce, u vlastního je pak částka všude stejná).

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení? Použijte naši kalkulačku příspěvku na bydlení 2024 a dozvíte se, jestli i Vy.

Kalkulačku příspěvku na bydlení 2024 poskytuje peníze.cz

Žádost o příspěvek na bydlení

Abyste příspěvek mohli získat, podejte nejprve vyplněný formulář k příspěvku na bydlení (najdete ho i ke stažení na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí). Tento formulář slouží jako žádost. Jak je patrné z výše uvedených podmínek, k žádosti je potřeba dokládat i potvrzení o příjmech, a to zpravidla všech osob bydlících v dané nemovitosti.

Dobrou zprávou je, že nově se při posuzování nároku na příspěvek na bydlení berou v potaz pouze osoby, které skutečně daný objekt obývají. To znamená, že již nebudete znevýhodněni např. za to, že ve Vašem bytě mají trvalé bydliště dospělé děti nebo třeba sourozenci.  Podstatné je, kolik osob se podílí finančně na chodu domácnosti.


Novinky ve výpočtu příspěvku na bydlení 2023 platné i pro rok 2024

Nejvýraznější změnou je navýšení normativních nákladů na bydlení. To ovlivňuje samotný výpočet příspěvku na bydlení. Zjednodušeně řečeno se jedná o tabulkové hodnoty nákladů na bydlení ve vztahu k velikosti bydliště, s nímž se konkrétní náklady žadatelů porovnávají. Účelem je zabránit tomu, aby tento příspěvek nepobírali lidé, kteří obývají prostory neodpovídající dobrým mravům.

Změny doznalo také rozdělení obcí podle velikosti. Došlo ke snížení počtu hodnocených skupin, z původních pěti kategorií do stávajících tří: do 69 999 obyvatel, 70 000 a víc obyvatel a pak zvlášť Praha společně s Brnem.

Důležitý rozdíl ve výpočtu pak přináší i nové posuzování domácností. Dříve se posuzovaly zvlášť domácnosti o jedné a dvou osobách, a pak rodiny o třech a dále čtyřech a více členech. Nově se slučují domácnosti o jednom a dvou členech, platit pro ně budou stejné normativní náklady. Komu to v praxi pomůže? Především o samotě žijícím seniorům, kteří tak dosáhnou na příspěvek na bydlení snadněji.

Výpočet příspěvku na bydlení 2024

Při výpočtu příspěvku je třeba vědět, co je to výše zmíněný rozhodný příjem. Ale také jaké máte náklady na bydlení.

Co je to rozhodný příjem?

Do tohoto příjmu spadá jak čistá mzda, tak i některé dávky: podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, příspěvky na dětistarobní, invalidnípozůstalostní důchod.

Při výpočtu příspěvku na bydlení se tyto příjmy posuzují za poslední kalendářní čtvrtletí.

Náklady na bydlení

Rozhodující pro získání příspěvku na bydlení jsou ale i náklady na bydlení: nájem (v případě nájemného bytu), náklady na plyn, elektřinu, teplou vodu, topení, vodné a stočné, televize a rozhlas, odvoz komunálního odpadu, další náklady spojené s užíváním bytu.

Pokud bydlíte ve vlastním nebo v družstevním bytě či domě, nebude se v tomto případě vycházet ze skutečných nákladů, ale ze zákonem stanovených částek nebo srovnatelných nákladů. Ty zlstávají na stejné úrovni jako v přechozím roce:

  • 1 nebo 2 osoby: 3 571 Kč 
  • 3 osoby: 4 669 Kč
  • 4 a více osob: 5 632 Kč

Nájem samotný ovšem není jediný výdaj spojený s náklady na bydlení. V každé domácnosti je potřeba elektřiny. Všude se musí v zimě nějak topit, ať už tuhými palivy, plynem nebo elektřinou. A kde jsou poplatky za odpady, náklady na vodu, úklid společných prostor a další výdaje spojené s bydlením? Pro tyto účely byly stanoveny obecné částky, které se zahrnují do výpočtu příspěvku na bydlení. Pro rok 2024 vypadají takto:

  • 1–2 osoby: 1 843 Kč
  • 3 osoby: 2 411 Kč
  • 4 a více osob: 2 979 Kč

Kalkulačka pro výpočet příspěvku na bydlení Vám určí výši příspěvku na bydlení, na níž dosáhnete.

Příspěvek na bydlení pro důchodce

I senioři mají nárok na příspěvek na bydlení, pokud splní podmínky příspěvku na bydlení. Překážkou pro jeho získání však může být právě posouzení všech osob, které mají na jeho adrese trvalé bydliště, například zmiňované děti.

Vyplácení příspěvku na bydlení

Pokud Vám bude přiznán příspěvek na bydlení (lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů), částku dostanete vyplacenou jednou za měsíc. Příspěvek může být po schválení vyplacen i zpětně, a to až tři měsíce zpět.

Životní minimum 2024

Od 1. ledna 2024 došlo k navýšení životního minima. Tato informace na první pohled s výpočtem příspěvku na bydlení nesouvisí. A skutečně pro velkou část žadatelů se nic nemění. Ovšem v situacích, kdy je čistý příjem domácnosti nižší než životní minimum, vstupuje tento do výpočtu příspěvku na bydlení. Může se tedy stát, že paradoxně dojde ke snížení tohoto příspěvku. Výše příspěvku se tedy bude lišit pouze u těch případů, kdy žadatel udá čistý příjem nižší, než je životní minimum.

Příspěvek na bydlení 2022

Během ledna 2022 bylo schváleno navýšení normativních nákladů na bydlení, a to včetně nákladů na energie. Díky tomuto navýšení dosáhne na příspěvek na bydlení větší počet domácností, než tomu bylo doposud. Toto navýšení bylo schváleno se zpětnou účinností, a to od 1. 1. 2022.

V souvislosti se stávající energetickou krizí byla upravena i pravidla pro získání další dávky, která má za úkol pomoci lidem s přímou úhradou vyúčtování energií a nákladů na bydlení. Nově totiž bude možné zahrnout do výpočtů stran přiznání dávky i hypotéky, leasingy atp. Tento typ výdajů totiž silně ovlivňuje platební schopnost domácností. Žádost o příspěvek na bydlení tak může pomoci lidem, kteří se kvůli současné energetické krizi dostali do finančních potíží. Nárok na něj mají i senioři a další lidé, kteří mají problémy uhradit své náklady na bydlení.

Spočítejte si v naší kalkulačce příspěvku na bydlení 2022, zda na tuto dávku dosáhnete právě Vy nebo Vaši blízcí.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešení konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční úřad či jiný příslušný úřad.

Naše další kalkulačky

Kalkulačka životního minima

Vypočítejte si životní minimum v roce 2024.

Kalkulačka osobního bankrotu

Osobní bankrot je pětiletá cesta z dluhů. Spočítejte si nezabavitelnou částku či výši splátek.

Kalkulačka přídavků na děti

Spočítejte si, zda na přídavky máte nárok a v jaké výši.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5