Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (111)

Základní údaje

Oficiální název: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Sídlo: Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3
IČO: 41197518
Zkratka: VZP
Kód zdravotní pojišťovny: 111
Webové stránky: https://www.vzp.cz/
Mapa: zde

O zdravotní pojišťovně

VZP ČR je největší tuzemská zdravotní pojišťovna a byla zřízena státem (zákon č. 551/1991 Sb. s účinností od 1. 1. 1992). Od té doby zajišťuje výběr nemocenského pojištění a úhradu zdravotní péče z tohoto pojištění obdobně jako ostatní pojišťovny. Další povinností vyplývající z uvedeného zákona je např. vedení registru pojištěnců veřejného zdravotního pojištění.

Mezi pojištěnce VZP, kterých je v současnosti kolem 6 milionů, patří i tzv. státní pojištěnci. Pojistné za ně hradí stát a jedná se zejména o:
– nezaopatřené děti,
– poživatele starobních, invalidních, vdovských/vdoveckýchsirotčích důchodů,
– rodiče na rodičovské dovolené,
– ženy na mateřské dovolené,
– uchazeče o zaměstnání ad.

V roce 2004 založila VZP dceřinou společnost Pojišťovna VZP, a. s., pomocí které nabízí i další typy pojištění jako např. cestovní pojištění, úrazové pojištění, komplexní zdravotní pojištění cizinců ad.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky sídlí na Praze 3 v ulici Orlická 4/2020, její kód je 111.