Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201)

Základní údaje

Oficiální název: Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Sídlo: Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
IČO: 47114975
Zkratka: VoZP ČR
Kód zdravotní pojišťovny: 201
Webové stránky: https://www.vozp.cz/
Mapa: zde

O zdravotní pojišťovně

Rezortní zdravotní pojišťovna VoZP ČR byla založena 23. 12. 1992 z podnětu tehdejšího federálního ministerstva obrany. Od rozdělení československé federace, tj. od začátku roku 1993 tak patří do systému veřejného zdravotního pojištění samostatné České republiky. Spolupracuje s Ministerstvem obrany ČR a Armádou ČR.

Zvláštností VoZP ČR je vztah k armádě. Jejími pojištěnci jsou ze zákona vojáci v činné službě a posluchači vojenských škol připravující se na profesi vojáka. Příčinou tohoto vztahu je především ochrana utajovaných informací s ohledem na zdravotnickou dokumentaci vojáků apod.

VoZP ČR ovšem neposkytuje zdravotní pojištění pouze vojákům. Nechat se u ní pojistit může kterýkoli občan ČR. Získá tím přístup k široké síti smluvních zdravotních zařízení v rámci veřejného zdravotního pojištění na území ČR. V současnosti vykazuje VoZP okolo 700 tisíc pojištěnců. Pojišťovna sídlí v Praze 9, na adrese Drahobejlova 1404/4, její kód je 201.