Kalkulačka vdovského důchodu

V případě úmrtí jednoho z manželů má ten druhý nárok na pomoc od státu v podobě pozůstalostního důchodu. Jaké jsou podmínky pro jeho získání?

Spočítejte si výši Vašeho důchodu online

Vypočítat výši důchodu

Vdovský důchod – kalkulačka

Zemřel Vám manžel či manželka? Zažádejte si o vdovský důchod. Jaké jsou podmínky vdovského důchodu, jaká je výše vdovského důchodu a kdo má nárok na vdovský důchod?

Vdovský důchod

Vdovský a vdovecký důchod jsou jedněmi z pozůstalostních důchodů. Abyste tento důchod získali, musíte splnit několik podmínek. Tento druh důchodu se poskytuje osobám, které ovdověly, tedy přišly o manžela či manželku. Jsou součástí důchodového systému, z něhož se i vyplácejí, podobně jako například starobní nebo invalidní důchod.

Vdovský důchod – podmínky

Nárok na vdovský důchod získáte, pokud splníte určité podmínky. Které to jsou?

  • Dostatečná doba důchodového pojištění zemřelého (35 let pro starobní důchod)
  • Existence manželství ke dni úmrtí manžela či manželky

Pokud jste dnem úmrtí uzavřeli nové manželství, vdovský důchod Vám nenáleží. Stejné je to i v případě rozvedeného manželství a registrovaného partnerství. Tyto podmínky stanovuje zákon o vdovském důchodu, respektive zákon o důchodovém pojištění.

Vdovský důchod – žádost

Pro vdovský důchod po manželovi nebo manželce je potřeba podat žádost o vdovský důchod. Formulář naleznete ke stažení na stránkách Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) i na jejích pobočkách. Žádost podáváte sami na příslušném OSSZ. Úřad má na vyřízení vdovského důchodu, respektive žádosti, 90 dní.

Vdovský důchod 2023 – výpočet

Výpočet vdovského důchodu vychází ze základní a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny stejná a v roce 2023 činí 4 040 korun (základní výměra pro vdovský důchod 2022 byla 3 900 Kč, pro rok 2021 3 550 Kč). Procentní výměra se pak stanovuje individuálně, a to tak, že odpovídá polovině procentní výměry starobního či invalidního důchodu, na který by případně měl zemřelý nárok. S celým výpočtem Vám pomůže naše kalkulačka vdovského důchodu.

Vdovský důchod 2023

Ve výpočtu výše vdovského důchodu proběhly v roce 2023 dvě změny. Navýšila se paušálně základní výměra důchodu z původních 3 900 Kč o 140 Kč. Nově tedy činí základní výměra důchodu 4 040 Kč. Zároveň se v závislosti na inflaci zvedla i procentní výměra, a sice o 5,1 %.

Kalkulačku vdovského důchodu 2023 poskytuje peníze.cz

Vdovský důchod – výše

Kolik je vdovský důchod a jak dlouho se vdovský důchod vyplácí? Výše vdovského důchodu je stanovena individuálně. Jak dlouho se vdovský důchod pobírá? Standardně se vyplácí po dobu jednoho roku od úmrtí manžela nebo manželky. Po uplynutí této doby se ve vyplácení pokračuje jen v konkrétních případech:

  • Pozůstalý se stará o nezaopatřené dítě, pečuje o dítě nebo rodiče svého manžela či manželky, kteří jsou závislí na pomoci jiných
  • Pozůstalý je invalidní ve 3. stupni
  • Pozůstalý dosáhl zákonem stanoveného věku pro starobní důchod

Můžete získat nárok i na doživotní vdovský důchod? Po ukončení vyplácení vdovského důchodu, tedy po jednom roce, máte možnost získat nárok na „trvalý“ vdovský důchod, a to tehdy, pokud do dvou let od ukončení vyplácení důchodu splníte podmínku pro nárok na vdovský důchod, například se začnete starat o rodiče, který potřebuje Vaši pomoc a je na ni závislým ve 3. stupni. Je ale potřeba si o důchod znovu požádat.

Nezapomeňme ovšem na to, že v případě souběhu dvou různých důchodových dávek, nejčastěji starobního a vdovského důchodu, se v plné míře zvýší pouze jeden důchod, a to ten vyšší. Z druhého je vyplácena jen polovina procentní výměry.

 

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešení konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční úřad.

Na co se často ptáte

Naše další kalkulačky