Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

Základní údaje

Oficiální název: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Sídlo: Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava-Vítkovice
IČO: 47672234
Zkratka: ČPZP
Kód zdravotní pojišťovny: 205
Webové stránky: https://www.cpzp.cz
Mapa: zde

O zdravotní pojišťovně

Pojišťovna 205 nepatří k nejstarším u nás. Vznikla teprve v roce 2009, a sice sloučením tří tehdejších pojišťoven: Hutnické zaměstnanecké pojišťovny, Zdravotní pojišťovny Agel a České národní zdravotní pojišťovny. K další změně došlo v roce 2012, kdy došlo ke sloučení ČPZP s pojišťovnou METAL-ALIANCE. Díky tomu má více než sto poboček po celé republice.

ČPZP najdete běžně pod kódem 205. Na rozdíl od mnoha jiných pojišťoven nesídlí v Praze, nýbrž v Ostravě-Vítkovicích, v ulici Jeremenkova 161/11. S více než jedním milionem dvěma sty tisíci pojištěnců se řadí mezi tři největší pojišťovny u nás.

Pro své klienty připravila pojišťovna mobilní aplikaci Zdraví v mobilu, která jejich klientům slouží třeba ke snadnému sjednávání cestovního pojištění nebo vyhledávání nejbližších lékáren a zdravotnických zařízení.