Kalkulačka invalidního důchodu

Jak podat žádost o invalidní důchod, kolik je invalidní důchod 2020 nebo jak se invalidní důchod počítá?

Spočítejte si výši invalidního důchodu

Vypočítat důchod

Invalidní důchod 2020 – Kalkulačka

Pokud jste po vážném úrazu nebo trpíte špatným chronickým zdravotním stavem, může se stát, že už zkrátka nemůžete vykonávat své stávající zaměstnání. Pro takové případy existuje invalidní důchod, který Vám částečně pomůže se zabezpečením. Jak podat žádost o invalidní důchod, kolik je invalidní důchod 2020 nebo jak se invalidní důchod počítá? Kalkulačka invalidního důchodu 2020 Vám s lecčím pomůže.

Co je invalidní důchod?

Invalidní důchod je náhrada za příjem, a to v případech, kdy Vám Váš zdravotní stav nedovoluje dál pracovat nebo vykonávat jinou výdělečnou činnost. Abyste získali plný invalidní důchod (práce nepřipadá v úvahu), musíte mít nejdřív nárok na invalidní důchod a splnit podmínky jeho poskytnutí. Následně si můžete podat žádost o invalidní důchod. Existují však 3 stupně invalidity. Podle toho se pak vypočítá invalidní důchod 1. stupně, 2. stupně nebo 3. stupně. Může Vám být také přiznán jen částečný invalidní důchod. Spočítejte si ho snadno díky kalkulačce částečného invalidního důchodu.

Kalkulačku výše invalidního důchodu poskytuje peníze.cz

Invalidní důchod – stupně invalidity

První věc, kterou musíte pro přiznání invalidního důchodu mít, je posudek od lékaře, který Vás uzná invalidním v jednom ze 3 stupňů invalidity. Co rozhoduje, do kterého stupně patříte? Zejména pokles pracovní schopnosti, tedy to, zda a v jaké míře jste schopni vykonávat buď zaměstnání nebo výdělečnou činnost. Za invalidního však můžete být uznáni, jen pokud Vaše pracovní schopnost poklesne o 35 % a více. Platí, že čím vyšší pokles, tím vyšší stupeň invalidity.

 • 1. stupeň invalidity – pracovní schopnost poklesla o 35-49 %
 • 2. stupeň invalidity – pracovní schopnost poklesla o 50-69 %
 • 3. stupeň invalidity – pracovní schopnost poklesla o 70 % a více

Výše invalidního důchodu 1. stupně je pak odlišná od invalidního důchodu 2. a 3. stupně. Využijte naši kalkulačku invalidního důchodu 2020 a spočítejte si, kolik Váš invalidní důchod bude představovat.

Nárok na invalidní důchod – podmínky

Kdy máte nárok na invalidní důchod? Neplatí, že když budete uznáni invalidními, máte automaticky také nárok na invalidní důchod. Invalidita je jen první podmínkou pro získání nároku na invalidní důchod 2020. K dalším podmínkám, které musíte splnit, patří účast na důchodovém pojištění po stanovenou dobu (tato podmínka neplatí v případě pracovních úrazů nebo nemoci z povolání). To za zaměstnance odvádí zaměstnavatel, OSVČ si jej musí platit sami. V praxi to znamená, že musíte odpracovat dostatečný počet let, který se stanovuje podle věku:

 • do 20 let – méně než 1 rok účasti na důchodovém pojištění
 • 20-22 let – 1 rok účasti na důchodovém pojištění
 • 22-24 let – 2 roky účasti na důchodovém pojištění
 • 24-26 let – 3 roky účasti na důchodovém pojištění
 • 26-28 let – 4 roky účasti na důchodovém pojištění
 • 28 a více let – 5 let účasti na důchodovém pojištění

Pokud jste starší 28 let, bude se u Vás zkoumat i to, zda jste potřebnou dobu pojištění získali během posledních 10 let před vznikem invalidity. Osoby starší 38 let musí dále splnit podmínku, v rámci níž potřebnou dobu účasti na pojištění získaly v posledních 20 letech, přičemž účast na pojištění byla 10 let v tomto období.

Invalidní důchod u OSVČ se počítá stejně jako u zaměstnance, tedy počítají se roky, po které jste se účastnili na sociálním pojištění.

Žádost o invalidní důchod – formulář 2020

Jak žádat o invalidní důchod? Formulář pro žádost o invalidní důchod najdete ke stažení na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Vyplněný ho pak podáte na Okresní správě sociálního zabezpečení podle trvalého bydliště. Žádost je nutné podat osobně.

Výpočet invalidního důchodu 2020

Kromě výše zmíněného je ve výpočtu invalidního důchodu zahrnuta i tzv. dopočtená doba. To je čas od vzniku invalidity po dosažení důchodového věku, přičemž se v úvahu bere důchodový věk bezdětných žen stejného data narození a tato doba nemá vliv na výpočet důchodu.

Invalidní důchod vypočtete ze složek základní a procentní výměry, přičemž ta základní je pro všechny stejná, v roce 2020 je to 3 490 korun, a ta procentní se odvíjí od počtu odpracovaných let, průměru hrubých výdělků za rozhodné období (v roce 2020 je to 1969-2020) a stupně invalidity. Procentní výměra pro výši invalidního důchodu 2020 je:

 • 1. stupeň invalidity – 0,5 % z výpočtového základu
 • 2. stupeň invalidity – 0,75 % z výpočtového základu
 • 3. stupeň invalidity – 1,5 % z výpočtového základu

Samotný výpočet je složitý a je k němu potřeba znát tabulky invalidního důchodu, proto využijte naši kalkulačku invalidního důchodu, kde stačí zadat pouze několik základních čísel.

Invalidní důchod 2020

Vzorec pro výpočet invalidního důchodu nedoznal v roce 2020 žádné změny. Změnila se ovšem jedna ze základních složek, z nichž se invalidní důchod vyměřuje. Ty jsou dvě – základní a procentní výměra. Výše procentní výměry je individuální a závislá na příjmech jednotlivce. Základní výměra se ale odvozuje jako 10 % výše průměrného platu. Ten doznal jistého navýšení, a proto základní výměra invalidního důchodu pro rok 2020 tedy činí 3 490 Kč. Stanovena je i minimální výše procentní výměry, která musí dosáhnout alespoň 770 Kč za měsíc. Minimální invalidní důchod, který je možné v roce 2020 obdržet, je tedy 4 260 Kč.

Invalidní důchod a výdělek

Pokud si k invalidnímu důchodu chcete přivydělat, dbejte na několik pravidel:

 • Rozsah pracovní aktivity odpovídá snížené schopnosti pracovat – ideálně si najděte práci na poloviční nebo čtvrtinový úvazek, v opačném případě můžete o invalidní důchod i přijít.
 • Invalidita v 1. a 2. stupni práci stále umožňuje (doba, kdy pobírají invalidní důchod, se jim nepočítá do náhradní doby pojištění), u 3. stupně buďte obezřetní, abyste neohrozili pobírání důchodu, jelikož Vaše pracovní schopnost klesla o 70 %.

Naše další kalkulačky