Kalkulačka invalidního důchodu

Jak podat žádost o invalidní důchod, kolik je invalidní důchod 2023 nebo jak se invalidní důchod počítá?

Spočítejte si výši invalidního důchodu

Vypočítat důchod

Invalidní důchod 2023 – Kalkulačka

Pokud jste po vážném úrazu nebo trpíte špatným chronickým zdravotním stavem, může se stát, že už zkrátka nemůžete vykonávat své stávající zaměstnání. Pro takové případy existuje invalidní důchod, který Vám částečně pomůže se zabezpečením. Jak podat žádost o invalidní důchod, kolik je invalidní důchod 2023 nebo jak se invalidní důchod počítá? Kalkulačka invalidního důchodu 2023 Vám s lecčím pomůže.

Co je invalidní důchod?

Invalidní důchod je náhrada za příjem, a to v případech, kdy Vám Váš zdravotní stav nedovoluje dál pracovat nebo vykonávat jinou výdělečnou činnost. Abyste získali plný invalidní důchod (práce nepřipadá v úvahu), musíte mít nejdřív nárok na invalidní důchod a splnit podmínky jeho poskytnutí. Následně si můžete podat žádost o invalidní důchod. Existují však 3 stupně invalidity. Podle toho se pak vypočítá invalidní důchod 1. stupně, 2. stupně nebo 3. stupně. Může Vám být také přiznán jen částečný invalidní důchod. Spočítejte si ho snadno díky kalkulačce částečného invalidního důchodu 2023.

Kalkulačku výše invalidního důchodu 2023 poskytuje peníze.cz

Invalidní důchod – stupně invalidity

První věc, kterou musíte pro přiznání invalidního důchodu mít, je posudek od lékaře, který Vás uzná invalidním v jednom ze 3 stupňů invalidity. Co rozhoduje, do kterého stupně patříte? Zejména pokles pracovní schopnosti, tedy to, zda a v jaké míře jste schopni vykonávat buď zaměstnání nebo výdělečnou činnost. Za invalidního však můžete být uznáni, jen pokud Vaše pracovní schopnost poklesne o 35 % a více. Platí, že čím vyšší pokles, tím vyšší stupeň invalidity.

 • 1. stupeň invalidity – pracovní schopnost poklesla o 35–49 %
 • 2. stupeň invalidity – pracovní schopnost poklesla o 50–69 %
 • 3. stupeň invalidity – pracovní schopnost poklesla o 70 % a více

Výše invalidního důchodu 1. stupně je pak odlišná od invalidního důchodu 2. a 3. stupně. Využijte naši kalkulačku invalidního důchodu 2023 a spočítejte si, kolik Váš invalidní důchod bude představovat.

Nárok na invalidní důchod – podmínky

Kdy máte nárok na invalidní důchod? Neplatí, že když budete uznáni invalidními, máte automaticky také nárok na invalidní důchod. Invalidita je jen první podmínkou pro získání nároku na invalidní důchod 2023. K dalším podmínkám, které musíte splnit, patří účast na důchodovém pojištění po stanovenou dobu (tato podmínka neplatí v případě pracovních úrazů nebo nemoci z povolání). To za zaměstnance odvádí zaměstnavatel, OSVČ si jej musí platit sami. V praxi to znamená, že musíte odpracovat dostatečný počet let, který se stanovuje podle věku:

 • do 20 let – méně než 1 rok účasti na důchodovém pojištění
 • 20-22 let – 1 rok účasti na důchodovém pojištění
 • 22-24 let – 2 roky účasti na důchodovém pojištění
 • 24-26 let – 3 roky účasti na důchodovém pojištění
 • 26-28 let – 4 roky účasti na důchodovém pojištění
 • 28 a více let – 5 let účasti na důchodovém pojištění

Pokud jste starší 28 let, bude se u Vás zkoumat i to, zda jste potřebnou dobu pojištění získali během posledních 10 let před vznikem invalidity. Osoby starší 38 let musí dále splnit podmínku, v rámci níž potřebnou dobu účasti na pojištění získaly v posledních 20 letech, přičemž účast na pojištění byla 10 let v tomto období.

Invalidní důchod u OSVČ se počítá stejně jako u zaměstnance, tedy počítají se roky, po které jste se účastnili na sociálním pojištění.

Žádost o invalidní důchod – formulář 2023

Jak žádat o invalidní důchod? Formulář pro žádost o invalidní důchod najdete ke stažení na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Vyplněný ho pak podáte na Okresní správě sociálního zabezpečení podle trvalého bydliště. Žádost je nutné podat osobně.

Výpočet invalidního důchodu 2023

Kromě výše zmíněného je ve výpočtu invalidního důchodu zahrnuta i tzv. dopočtená doba. To je čas od vzniku invalidity po dosažení důchodového věku, přičemž se v úvahu bere důchodový věk bezdětných žen stejného data narození a tato doba nemá vliv na výpočet důchodu.

Invalidní důchod vypočtete ze složek základní a procentní výměry, přičemž ta základní je pro všechny stejná. V roce 2023 stopla základní výměra na 3 900 korun. Procentní výměra se i nadále odvíjí od počtu odpracovaných let, průměru hrubých výdělků za rozhodné období (v roce 2023 je to 1987-2022) a stupně invalidity. Procentní výměra pro výši invalidního důchodu 2023 je:

 • 1. stupeň invalidity – 0,5 % z výpočtového základu
 • 2. stupeň invalidity – 0,75 % z výpočtového základu
 • 3. stupeň invalidity – 1,5 % z výpočtového základu

Samotný výpočet je složitý a je k němu potřeba znát tabulky invalidního důchodu, proto využijte naši kalkulačku invalidního důchodu, kde stačí zadat pouze několik základních čísel.

Invalidní důchod v roce 2022

Vzorec pro výpočet výše invalidního důchodu se ani v roce 2022 nijak nezměnil. Došlo pouze k navýšení jedné ze složek invalidního důchodu, a to základní výměry. Ta se i nadále odvozuje jako 10 % průměrného platu. Jeho výše pro rok 2022 mírně stoupla. Základní výměra invalidního důchodu se tedy zvýšila o 140 Kč na 4 040 Kč. I nadále platí, že procentní výměra musí dosáhnout alespoň 770 Kč. Nejnižší možný invalidní důchod pro rok 2023 tedy činí 4 810 Kč.

Invalidní důchod 2023

Vzorec pro výpočet invalidního důchodu nedoznal v roce 2023 žádné změny. Změnila se ovšem jedna ze základních složek, z nichž se invalidní důchod vyměřuje. Ty jsou dvě – základní a procentní výměra. Výše procentní výměry je individuální a závislá na příjmech jednotlivce. Základní výměra se ale odvozuje jako 10 % výše průměrného platu. Ten doznal jistého navýšení, a proto základní výměra invalidního důchodu pro rok 2020 tedy činila 3 490 Kč. Stanovena je i minimální výše procentní výměry, která musí dosáhnout alespoň 770 Kč za měsíc. Minimální invalidní důchod, který bylo možné v roce 2020 obdržet, bylo 4 260 Kč.

Invalidní důchod a výdělek

Pokud si k invalidnímu důchodu chcete přivydělat, dbejte na několik pravidel:

 • Rozsah pracovní aktivity odpovídá snížené schopnosti pracovat – ideálně si najděte práci na poloviční nebo čtvrtinový úvazek, v opačném případě můžete o invalidní důchod i přijít.
 • Invalidita v 1. a 2. stupni práci stále umožňuje (doba, kdy pobírají invalidní důchod, se jim nepočítá do náhradní doby pojištění), u 3. stupně buďte obezřetní, abyste neohrozili pobírání důchodu, jelikož Vaše pracovní schopnost klesla o 70 %.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešení konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční či jiný příslušný úřad.

Na co se často ptáte

Naše další kalkulačky