Kalkulačka sirotčího důchodu

Kalkulačka sirotčího důchodu Vám spočítá, jaký pozůstalostní důchod dostane dítě v případě úmrtí rodiče

Spočítejte si výši sirotčího důchodu

Vypočítat sirotčí důchod

Sirotčí důchod – kalkulačka

Sirotčí důchod je pozůstalostní důchod, který se vyplácí nezaopatřenému dítěti. Nárok na sirotčí důchod mají děti, kterým zemřel jeden nebo oba rodiče. Jaký je výpočet sirotčího důchodu?

Sirotčí důchod 2019

Sirotčí důchod je jedním z pozůstalostních důchodů, na který má nárok nezaopatřené dítě, sirotek. Pro získání sirotčího důchodu musel zemřelý pobírat starobní nebo invalidní důchod, případně u něj úmrtí bylo následkem pracovního úrazu. V jiných případech musel zemřelý splnit podmínku dostatečné doby důchodového pojištění:

  • Starší 28 let – pojištění alespoň po dobu 1 roku v posledních 10 letech před úmrtím
  • Starší 38 let – pojištění alespoň po dobu 2 let v posledních 20 letech před úmrtím

Pokud je dítě v pěstounské péči, nárok na sirotčí důchod mu úmrtím pěstouna nevzniká.

Co znamená nezaopatřené dítě?

Podle § 20 zákona č. 155/1995 Sb. Zákona o důchodovém pojištění se za nezaopatřené dítě považuje dítě, které neukončilo povinnou školní docházku, či se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem, nejdéle pak do 26 let.

Výše sirotčího důchodu 2019

Výpočet sirotčího důchodu je ovlivněn dvěma faktory: délkou důchodového pojištění zemřelého a výškou jejích výdělků. Sirotčí důchod samotný pak obsahuje dvě části, kterými jsou základní a procentní výměra.

  • Základní výměra – 2 700 korun (jednotná pro všechny důchody)
  • Procentní výměra – 40 % z procentní výměry důchodu zemřelého (starobního nebo invalidního)

Pro přesný výpočet sirotčího důchodu využijte naši online kalkulačku.

Kalkulačku výpočtu sirotčího důchodu poskytuje peníze.cz

Sirotčí důchod – žádost

Abyste získali sirotčí důchod, musíte podat žádost na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). Za nezletilé dítě žádost vyřeší zákonný zástupce.

Naše další kalkulačky