Kalkulačka sirotčího důchodu

Kalkulačka sirotčího důchodu Vám spočítá, jaký pozůstalostní důchod dostane dítě v případě úmrtí rodiče

Spočítejte si výši sirotčího důchodu

Vypočítat sirotčí důchod

Sirotčí důchod – kalkulačka

Sirotčí důchod je pozůstalostní důchod, který se vyplácí nezaopatřenému dítěti. Nárok na sirotčí důchod mají děti, kterým zemřel jeden nebo oba rodiče. Jaký je výpočet sirotčího důchodu?

Sirotčí důchod 2023

Sirotčí důchod je jedním z pozůstalostních důchodů, na který má nárok nezaopatřené dítě, sirotek. Pro získání sirotčího důchodu musel zemřelý pobírat starobní nebo invalidní důchod, případně u něj úmrtí bylo následkem pracovního úrazu. V jiných případech musel zemřelý splnit podmínku dostatečné doby důchodového pojištění:

  • Starší 28 let – pojištění alespoň po dobu 1 roku v posledních 10 letech před úmrtím
  • Starší 38 let – pojištění alespoň po dobu 2 let v posledních 20 letech před úmrtím

Pokud je dítě v pěstounské péči, nárok na sirotčí důchod mu úmrtím pěstouna nevzniká.

Pravidla pro výpočet sirotčího důchodu nedoznala v roce 2023 výrazných změn. Došlo ale ke zvýšení jeho základní výměry ze stávajících 3 900 Kč na 4 040 Kč, což je základní výměra stanovená pro všechny typy důchodových dávek. Výše procentní výměry i nadále činí 40 % výměry starobního (nebo invalidního) důchodu, na který by měl zemřelý nárok.

Co znamená nezaopatřené dítě?

Podle § 20 zákona č. 155/1995 Sb. Zákona o důchodovém pojištění se za nezaopatřené dítě považuje dítě, které neukončilo povinnou školní docházku, či se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem, nejdéle pak do 26 let.

Výše sirotčího důchodu 2023

Výpočet sirotčího důchodu je ovlivněn dvěma faktory: délkou důchodového pojištění zemřelého a výškou jejích výdělků. Sirotčí důchod samotný pak obsahuje dvě části, kterými jsou základní a procentní výměra.

  • Základní výměra – 4 040 Kč (jednotná pro všechny důchody)
  • Procentní výměra – 40 % z procentní výměry důchodu zemřelého (starobního nebo invalidního)

Zároveň se v závislosti s rostoucí inflací zvedla i procentní výměra, a sice o 5,1 %. Pro přesný výpočet sirotčího důchodu využijte naši online kalkulačku.

Kalkulačku výpočtu sirotčího důchodu poskytuje peníze.cz

Sirotčí důchod – žádost

Abyste získali sirotčí důchod, musíte podat žádost na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). Za nezletilé dítě žádost vyřeší zákonný zástupce.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešení konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční či jiný příslušný úřad.

Na co se často ptáte

Naše další kalkulačky