Kalkulačka sirotčího důchodu

Kalkulačka sirotčího důchodu Vám spočítá, jaký pozůstalostní důchod dostane dítě v případě úmrtí rodiče.

Spočítejte si výši sirotčího důchodu

Sirotčí důchod je pozůstalostní důchod, který se vyplácí nezaopatřenému dítěti. Nárok na sirotčí důchod mají děti, kterým zemřel jeden nebo oba rodiče. Jaký je výpočet sirotčího důchodu?

Sirotčí důchod 2024

Sirotčí důchod je jedním z pozůstalostních důchodů, na který má nárok nezaopatřené dítě, sirotek. Pro získání sirotčího důchodu musel zemřelý pobírat starobní nebo invalidní důchod, případně u něj úmrtí bylo následkem pracovního úrazu. V jiných případech musel zemřelý splnit podmínku dostatečné doby důchodového pojištění:

  • Starší 28 let – pojištění alespoň po dobu 1 roku v posledních 10 letech před úmrtím
  • Starší 38 let – pojištění alespoň po dobu 2 let v posledních 20 letech před úmrtím

Pokud je dítě v pěstounské péči, nárok na sirotčí důchod mu úmrtím pěstouna nevzniká.

Pravidla pro výpočet sirotčího důchodu nedoznala v roce 2024 výrazných změn. Došlo ale ke zvýšení jeho základní výměry ze stávajících na 4 040 Kč, což je základní výměra stanovená pro všechny typy důchodových dávek. Výše procentní výměry i nadále činí 40 % výměry starobního (nebo invalidního) důchodu, na který by měl zemřelý nárok.

Co znamená nezaopatřené dítě?

Podle § 20 zákona č. 155/1995 Sb. Zákona o důchodovém pojištění se za nezaopatřené dítě považuje dítě, které neukončilo povinnou školní docházku, či se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem, nejdéle pak do 26 let.

Výše sirotčího důchodu 2024

Výpočet sirotčího důchodu je ovlivněn dvěma faktory: délkou důchodového pojištění zemřelého a výškou jejích výdělků. Sirotčí důchod samotný pak obsahuje dvě části, kterými jsou základní a procentní výměra.

  • Základní výměra – 4 400 Kč (jednotná pro všechny důchody)
  • Procentní výměra – 40 % z procentní výměry důchodu zemřelého (starobního nebo invalidního)

Kalkulačku výpočtu sirotčího důchodu poskytuje peníze.cz

Sirotčí důchod – žádost

Abyste získali sirotčí důchod, musíte podat žádost na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). Za nezletilé dítě žádost vyřeší zákonný zástupce.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešení konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční či jiný příslušný úřad.

Na co se často ptáte

Sirotčí důchod je jedním z pozůstalostních důchodů, na který má nárok nezaopatřené dítě, sirotek. Pro získání sirotčího důchodu musel zemřelý pobírat starobní nebo invalidní důchod, případně u něj úmrtí bylo následkem pracovního úrazu. V jiných případech musel zemřelý splnit podmínku dostatečné doby důchodového pojištění:
- Starší 28 let – pojištění alespoň po dobu 1 roku v posledních 10 letech před úmrtím
- Starší 38 let – pojištění alespoň po dobu 2 let v posledních 20 letech před úmrtím
Pokud je dítě v pěstounské péči, nárok na sirotčí důchod mu úmrtím pěstouna nevzniká.

Podle § 20 zákona č. 155/1995 Sb. Zákona o důchodovém pojištění se za nezaopatřené dítě považuje dítě, které neukončilo povinnou školní docházku, či se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem, nejdéle pak do 26 let.

Výpočet sirotčího důchodu je ovlivněn dvěma faktory: délkou důchodového pojištění zemřelého a výškou jejích výdělků. Sirotčí důchod samotný pak obsahuje dvě části, kterými jsou základní a procentní výměra.
- Základní výměra – 4 040 Kč (jednotná pro všechny důchody)
- Procentní výměra – 40 % z procentní výměry důchodu zemřelého (starobního nebo invalidního)
Pro přesný výpočet sirotčího důchodu využijte naši online kalkulačku.

Výpočet sirotčího důchodu je ovlivněn dvěma faktory: délkou důchodového pojištění zemřelého a výškou jejích výdělků. Sirotčí důchod samotný pak obsahuje dvě části, kterými jsou základní a procentní výměra.
- Základní výměra – 4 040 Kč (jednotná pro všechny důchody)
- Procentní výměra – 40 % z procentní výměry důchodu zemřelého (starobního nebo invalidního)
Pro přesný výpočet sirotčího důchodu využijte naši online kalkulačku.

Naše další kalkulačky

Kalkulačka DPP

Spolehlivý výpočet mzdy za práci na dohodu o provedení práce.

Kalkulačka vdovského důchodu

Zjistěte, jaké jsou podmínky vdovského důchodu, jaká je výše vdovského důchodu a kdo má nárok na vdovský důchod?

Kalkulačka příspěvku na bydlení

Krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Spočítejte si výši příspěvku pro rok 2024.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5