RBP, zdravotní pojišťovna (213)

Základní údaje

Oficiální název: RBP, zdravotní pojišťovna
Sídlo: Michálkovická 967/108, 710 00 Slezská Ostrava
IČO: 47673036
Zkratka: RBP
Kód zdravotní pojišťovny: 213
Webové stránky: https://www.rbp213.cz
Mapa: zde

O zdravotní pojišťovně

Historie největší regionální zaměstnanecké zdravotní pojišťovny RBP sahá až do roku 1802, ze kterého pochází první zmínky o bratrské pokladně na Ostravsku. Od roku 1854 musel každý těžař založit bratrskou pokladnu a pojištění horníků bylo povinné. Od konce 19. století se bratrské pokladny začaly slučovat a zaměstnavatelé měli povinnost přispívat na nemocenské pojištění. V roce 1922 vznikla v Moravské Ostravě Revírní bratrská pokladna. Snahy o zotavení pojišťovny po 2. světové válce neměly dlouhého trvání: po roce 1948 činnost RBP končí a společnost je sloučena do Ústřední národní pojišťovny.

Nový začátek RBP se počítá od roku 1993. Od té doby zajišťuje pojišťovna zdravotní péči svým pojištěncům z oblasti severní Moravy včetně Slezska a střední Moravy. V současnosti registruje přes 400 tisíc pojištěnců. Kromě nemocenského pojištění nabízí RBP i pojištění cestovní. Tato pojišťovna sídlí ve Slezské Ostravě, a to v ulici Michálkovická 967/108. Kód Zdravotní pojišťovny RBP je 213.