Pružná hypotéka

Nastavte si hypotéku podle Vašich představ

 • Efektivní úrok
  od 2,06 % ročně s RPSN 2,24 %

 

Poradit po telefonu

Sjednejte si Pružnou hypotéku s fixací na 3 roky s úrokem 2,57 % ročně s RPSN 2,76 %, který si efektivně snižte až na 2,06 % ročně s RPSN 2,24 % pomocí Vašich úspor.

Hypoteční
kalkulačka

Užitím kalkulačky získáte orientační výši splátky úvěru, kterou můžete spolu s kontaktními údaji zaslat přímo hypotečnímu bankéři do MONETA Money Bank.

Dopřejte si prvotřídní servis a moře výhod s all inclusive hypotékou

 • Úspory na běžném účtu Vám automaticky snižují úroky z hypotéky.
 • Určitě vás potěší, že naše hypotéka není jen na bydlení, 30 % z čerpané výše můžete použít na cokoliv.
 • Každý rok můžete splatit až 50 % z vyčerpané výše hypotéky (nejdříve po 1. roce splácení). Samozřejmě zdarma.
 • V případě neočekávaných situací jistě oceníte možnost přerušit splácení až na 3 měsíce nebo snížení splátek.

 

U nás navíc neplatíte žádné vstupní poplatky za

 • Sjednání a vedení hypotéky.
 • Odhad nemovitosti a výpis z katastru nemovitostí, ty pro Vás zajistíme ZDARMA.

 

Akční úrokové sazby platí za předpokladu:

 • sjednání účelové hypotéky od 1 mil. Kč s fixací na 3 roky,
 • výše úvěru do 80 % (včetně) z hodnoty nemovitosti případně kupní ceny,
 • plnění podmínky minimálního měsíčního kreditního příjmu ve výši 15 000 Kč na běžném účtu vedeném MONETA Money Bank, určeném pro splácení hypotéky,

 

Pro efektivní úrok 2,06 % ročně platí výše uvedené podmínky a dále zápočet úspor na běžném účtu klienta maximálně ve výši 20 % nesplacené hypotéky.

 

  Akční úroková sazba Efektivní úrok při využití úspor
ve výši 20 % nesplacené hypotéky
Výše úvěru
do 1 mil. Kč
2,81 % ročně s RPSN 3,10 % 2,25 % ročně s RPSN 2,53 %
Výše úvěru
nad 1 mil. Kč
2,57 % ročně s RPSN 2,76 % 2,06 % ročně s RPSN 2,24 %

 

Efektivní úrok definuje výši úročení Vaší hypotéky za předpokladu využití Vašich volných úspor na běžném účtu vedeném u MONETA Money Bank pro splácení úvěru, a to maximálně do výše 20 % nesplacené hypotéky. Úroky hradíte pouze z rozdílu mezi nesplacenou hypotékou a průměrným denním kreditním zůstatkem na běžném účtu za uplynulý měsíc. Své úspory přitom máte stále k dispozici na Vašem běžném účtu a můžete je kdykoliv využít.

 

Příklad využití efektivního úroku

Pokud zůstatek Vašeho úvěru činí 1 000 000 Kč a zůstatek na běžném účtu 200 000 Kč (tzn. volné úspory ve výši 20 % částky zbývající ke splacení), akční úroková sazba 2,57 % ročně bude počítána pouze z částky 800 000 Kč. Efektivní úroková sazba zohledňující zápočet úspor při zůstatku Vašeho úvěru 1 000 000 Kč pak činí 2,06 % ročně.

 

Zdarma v rámci sjednání hypotečního úvěru rovněž automaticky získáváte Pojištění pro případ úmrtí následkem úrazu vzniklého při dopravní nehodě (poskytovatelem pojištění je BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.)

Pokud si navíc sjednáte společně s hypotékou Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr od BNP Paribas Cardif Pojišťovny, a.s., získáváte slevu na úrokové sazbě ve výši 0,2 %.

 

Reprezentativní příklad pro Pružnou hypotéku

Výhody Pružné hypotéky

U nás neplatíte zbytečné vstupní poplatky za sjednání a vedení hypotéky

 • Jakékoliv úspory na běžném účtu Vám automaticky snižují úroky z hypotéky. Ty platíte pouze z rozdílu mezi zůstatkem hypotéky a kreditním zůstatkem na běžném účtu. Své úspory můžete využít až do výše 20 % nesplacené hypotéky, a přitom je mít stále k dispozici.
 • Přepočet využitých úspor probíhá dle denního průměrného zůstatku na Vašem běžném účtu za předchozí měsíc.
 • Až 30 % z výše vyčerpané hypotéky můžete použít na cokoliv.
 • Možnost odkladu měsíční splátky až o 3 měsíce po prvním čerpání.
 • Zdarma za Vás zajistíme odhad nemovitosti.
 • V průběhu úrokového období můžete ročně bezplatně provádět mimořádné splátky až do výše 50 % vyčerpané hypotéky, nejdříve po roce splácení a dále vždy každých 6 měsíců 25 % z výše vyčerpané hypotéky.
 • Můžete si zvolit, zda budete chtít mít možnost v průběhu trvání hypotéky využít snížení měsíční splátky, resp. prodloužení splatnosti úvěru. O využití této služby můžete požádat nejdříve po dvanácti řádně uhrazených měsíčních splátkách, a to dvakrát za dobu trvání úvěru za předpokladu, že takto prodloužená splatnost úvěru nepřekročí nejdelší možnou splatnost úvěru, tj. až 30 let.
 • Po celou dobu Vám zajistíme individuální servis a poradenství.
 • ZDARMA v rámci sjednání hypotečního úvěru rovněž automaticky získáváte Pojištění pro případ úmrtí následkem úrazu vzniklého při dopravní nehodě (poskytovatelem pojištění je BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.).
 • Pokud si navíc sjednáte Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr od BNP Paribas Cardif Pojišťovny, a.s., získáváte slevu na úrokové sazbě ve výši 0,2 %.

Bydlete ve svém

Hypoteční úvěry MONETA Money Bank jsou určeny pro financování nebo investice do nemovitostí sloužících k bydlení.
 

Hypotéku lze účelově použít na:

 • Koupi bytu, rodinného domu, rekreační chalupy nebo stavební parcely.
 • Rekonstrukci, výstavbu - při čerpání úvěru nemusíte předkládat faktury, peníze Vám zašleme přímo na Váš účet.
 • Refinancování úvěrů na bydlení.
 • Kombinace výše uvedených účelů.

Variabilní hypotéka

 • Úroková sazba je složena z pevné a variabilní části úrokové sazby.
 • Variabilní část sazby se mění maximálně jednou měsíčně.
 • Pevná část úrokové sazby je platná po celou dobu trvání úvěru nebo je možné ji fixovat na 1, 3 nebo 5 let. Měsíční výše variabilní složky je odvozena od aktuální situace na trhu peněz
 • Mimořádné splátky v průběhu úrokového období zdarma
 • Výše pevné a variabilní části úrokové sazby je uvedena v úrokovém lístku banky


Žadatelé o hypotéku

O hypotéku může zažádat plnoletá fyzická osoba / fyzická osoba podnikatel nebo cizinec s trvalým či přechodným pobytem na území ČR – po splnění podmínek banky, bližší informace na pobočce banky. O jednu hypotéku mohou žádat max. čtyři osoby žijící max. ve dvou domácnostech (příklad: žádáte o hypotéku, spoludlužník je manželka, matka a otec).


Zajištění hypotéky

Hypotéka je dlouhodobý úvěr zajištěný zástavním právem k financované nebo jiné nemovitosti na území ČR (byt, rodinným dům, rekreační chalupa či domek, včetně pozemků související s těmito nemovitostmi, vedlejší stavby, pokud tvoří funkční celek s výše uvedenými hlavními nemovitostmi, např. garáž). Hypotéku lze zajistit i více nemovitostmi najednou.


Výše hypotéky

Výše hypotéky se odvíjí od tržní ceny nemovitosti stanovené smluvním odhadcem a bonity klienta. Bonita (schopnost klienta splácet) se počítá na základě prokazatelných příjmů a měsíčních výdajů klientů. Půjčíme Vám od 300 000 Kč až do 90 % odhadní nebo kupní ceny nemovitosti. Horní hranice poměru úvěru k odhadní nebo kupní ceně nemovitosti platí pro vybrané účely koupě, výstavbu, rekonstrukci bytové jednotky či rodinného domu včetně refinancování úvěru na bydlení a zároveň pro nemovitosti, které se nacházejí na území obcí ČR s počtem obyvatel nad 10 000.


Schválení a čerpání hypotéky

Hypotéku můžete čerpat jednorázově nebo postupně podle účelu úvěru a čerpání musí být zahájeno do 12 měsíců od podpisu úvěrové smlouvy.


Doba splácení a garance úrokové sazby

Dobu splácení hypotéky si zvolíte sami od 5 do 30 let. Úrokovou sazbu si můžete smluvně zafixovat na dobu 1, 3, 5, 7 a 10 let.


Splácení hypotéky

Splácení hypotéky probíhá pravidelným inkasem přímo z běžného účtu vedeného u MONETA Money Bank. Den splátky si zvolíte sami. Hypotéku začínáte splácet až po vyčerpání úvěru nebo poté, co banka od vás obdrží písemnou žádost o ukončení čerpání. Do té doby bance platíte úroky ze skutečně vyčerpané částky. Výše měsíční splátky je anuitní a zahrnuje jak jistinu, tak úroky.


Výhodné pojištění

K naší hypotéce jsme pro vás připravili také výhodné Pojištění schopnosti splácet hypotéku pro případ nenadálých životních událostí jako např. pracovní neschopnost či ztráta zaměstnání, které zajišťuje náš smluvní partner BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s.

Než k nám přijdete

Před tím, něž budete kontaktovat banku, prosíme, připravte si odpovědi na následující otázky:

 • K čemu chci hypotéku využít?
 • Co chci hypotékou financovat?
 • Jak vysoká bude předpokládaná investice do nemovitosti?
 • O jakou výši hypotéky mám zájem?
 • Kdo bude o hypotéku žádat?


Schůzka s hypotečním bankéřem

Sjednání hypotečního úvěru probíhá osobně s hypotečním bankéřem:

 • Zanechte na sebe kontakt
  prostřednictvím kontaktního formuláře a náš hypoteční bankéř Vám zavolá zdarma zpět a dohodne si s Vámi termín osobní schůzky. Nebo nás kontaktujte telefonicky na bezplatné lince 800 212 220.
   
 • První schůzka s hypotečním bankéřem
  Na první schůzku mějte připraveny dva doklady totožnosti a doklad o výši Vašich příjmů, na základě kterých, hypoteční bankéř vyhodnotí Vaši úvěruschopnost, posoudí Vaši situaci a společně vyberete nejvhodnější produkt právě pro Vás.
  Na této schůzce můžete rovnou od bankéře obdržet i předběžnou nabídku, resp. kolik vám půjčíme a za jakých podmínek. Spolu s nabídkou získáte také informaci o tom, jaké další doklady jsou nutné pro sjednání hypotéky.
   
 • Vyplnění žádosti o hypotéku
  Na schůzce doložíte všechny doklady potřebné pro schválení hypotéky, na kterých jste se s hypotečním bankéřem dohodli.
  Hypoteční bankéř na místě zkontroluje, zda jsou doložené údaje v pořádku a potvrdí Vám převzetí těchto dokumentů.
   
 • Podpis smluvní dokumentace
  Po schválení úvěru s Vámi hypoteční bankéř projde připravenou smluvní dokumentaci a můžete podepsat smlouvu o hypotečním úvěru.
  Také se společně dohodnete na postupu čerpání úvěru.
   
 • Čerpání hypotéky
  Hypoteční bankéř Vám pomůže připravit podklady k čerpání hypotéky dle podmínek v úvěrové smlouvě a společně je odešlete k proplacení.
   

Obecné podmínky pro získání hypotéky

 • Fyzická osoba starší 18 let
 • Trvalé bydliště nebo povolení k pobytu na území ČR vč. kontaktní adresy na území ČR
 • Trvalý zdroj příjmu – jste-li zaměstnanec, nesmíte být ve zkušební ani výpovědní lhůtě; jste-li podnikatel, musíte podnikat alespoň jeden kalendářní rok.

Doklady ke schválení

K podání žádosti o úvěr potřebujete:

 • Dva platné doklady totožnosti
  • Občané ČR - občanský průkaz jako první doklad totožnosti a druhým dokladem totožnosti může být např. řidičský průkaz, cestovní pas nebo rodný list
  • Ostatní žadatelé - cestovní pas nebo identifikační průkaz a průkaz o povolení k pobytu v ČR
 • Aktuální výpis z běžného účtu
 • Doklad o trvalém příjmu
 • Doklady o nemovitosti
  • Aktuální list vlastnictví – zajistíme za Vás zdarma
  • Odhad nemovitosti – zajistíme za Vás zdarma.
 • Doklady o účelu použití hypotéky
  • Doklady týkající se právě Vás upřesní náš hypotéční bankéř na základě posouzení Vaší situace.
Účel: koupě bytu, rodinného domu, rekreačního objektu
- (budoucí) kupní smlouva
Účel: koupě stavební parcely
- (budoucí) kupní smlouva
- územní rozhodnutí nebo stavební povolení nebo ohlášku stavebních prací nebo regulační plán obce nebo rozhodnutí o umístění stavby
Účel: výstavba
- stavební povolení s nabytím právní moci
- (budoucí) smlouva o dílo, případně rozpočet stavby
Účel: rekonstrukce
- stavební povolení nebo ohláška stavebnímu úřadu
- rozpočet stavby
Účel: refinancování úvěru na bydlení
- smlouva o úvěru, případně zástavní smlouva pokud existuje
- souhlasné prohlášení stávajícího věřitele se splacením závazku, případně výpis z úvěrového účtu
 

Upozornění:
Splněním všech zde uvedených podmínek nevzniká žadateli právní nárok na uzavření smlouvy o úvěru. MONETA Money Bank, a.s. si vyhrazuje právo nevyhovět žádosti o úvěr.

Má Pružná hypotéka nějaká zvláštní omezení?

 

V čem spočívají výhody Pružné hypotéky?

 

Pro koho je Pružná hypotéka určena?

 

Dokumenty k aktuálně nabízeným produktům:

 

Dokumenty k hypotékám sjednaným do 13. 2. 2018

Informace
k hypotékám

Informační servis pro stávající klienty

Více informací

Hypoteční linka

800 212 220

Po – Pá 8:00 – 17:00

 • Poradit
  po telefonu

  Zanechte nám kontakt a my Vám v domluvenou hodinu zavoláme.

  Předat kontakt
 • Schůzka
  na pobočce

  Domluvte si schůzku na své
  nejbližší pobočce MONETA Money Bank.

  Domluvit schůzku

Běžné účty

S našimi účty můžete ušetřit
na poplatcích a navíc je i jednoduše
spravovat kdekoliv a kdykoliv.

Více informací

Půjčky

Půjčíme Vám na cokoli chcete i bez
ručitele nebo zástavy. Jednoduše si
vyberte správnou půjčku.

Více informací

Stavební spoření

Využijte výhod stavebního spoření,
které jinde na trhu nenajdete.

Více informací

Kreditní karty

S kreditní kartou máte peníze stále
při sobě a přitom nemusíte hlídat
dostatečnou hotovost.

Více informací