Article main image
Bydlení

Podmínky pro získání hypotéky v roce 2023

Pokud si právě vybíráte nové vysněné bydlení a přemýšlíte, jak to celé zaplatíte, jsou úvahy o hypotéce na správném místě. Nezapomeňte však, že trh s hypotečními půjčkami je dynamický a jeho podmínky se průběžně mění, a to oběma směry. Které základní body musí každý žadatel o hypoteční úvěr splnit?

1) věk a pobyt na území ČR

Dolní hranice pro získání hypotéky je jednoduchá: stačí být plnoletý. Horní hranice není oficiálně stanovena. Počítejte ovšem s tím, že hypotéka je obvykle půjčka na mnoho let a bankovní instituce se budou zajímat, zda jako klient budete schopen po celou dobu trvání smlouvy pravidelně splácet.

Podmínka trvalého pobytu v ČR sice není vyžadována, ale trvalé bydliště v ČR Vám rozhodně zpracování žádosti urychlí. Pro občany ČR se totiž jedná o pouhou formalitu, pro cizince to může znamenat více administrativy.

2) výše příjmu

Dobrou zprávou je, že není stanovena konkrétní hranice výše příjmu, kterou by musel klient při žádosti o hypotéku splňovat. Každá taková žádost se posuzuje individuálně a hraje při tom roli mnoho faktorů. Mimo jiné celková výše půjčky, doba splácení, poměr splátky k příjmu, poměr hypotéky k ročnímu příjmu ad.

Za příjem se považuje především mzda a příjem z podnikání. Banky ale dále většinou uznávají také všechny typy důchodů (starobní, invalidní, ale i vdovskýsirotčí), rodičovský příspěvek, diety, renty nebo příjmy z pronájmů.

Jakýkoli typ příjmu je třeba doložit. Zaměstnanci pro to mohou využít potvrzení o výši příjmů, podnikatelé pak předkládají daňové přiznání.

3) schopnost splácet

Banky si před schválením hypotéky vždy ověřují úvěruschopnost neboli bonitu. Pokud splácíte nějaké půjčky, máte vyčerpanou kreditní kartu nebo kontokorent, banka k těmto dluhům přihlédne při hodnocení Vaší žádosti o úvěr. Zároveň nesmí mít žadatel negativní záznam v registru dlužníků.

4) zajištění dluhu nemovitostí

V současné době není v rámci hypotečního úvěru možné získat 100 % výše požadované částky. Podle pokynů ČNB mohou bankovní instituce půjčit finanční prostředky maximálně do výše 90 % hodnoty nemovitosti při splnění podmínek klientům do 36 let, většina žadatelů však získá o něco méně. Zbylých 10-20 % hodnoty zástavy musí zájemce o hypotéku složit ze svých úspor.

Hypotéku je však možné zajistit i více nemovitostmi. V případě, že zastavujete více nemovitostí, sčítá se totiž jejich odhadní cena a tím i maximální možná výše hypotéky, na kterou můžete dosáhnout.

Zažádat o hypotéku je dnes opravdu jednoduché. V MONETA Money Bank Vám dokonce nabídneme garanci úroku, pokud si hypotéku spočítáte online. U refinancování Vám nabídneme zvýhodněný úrok díky sjednání online a k tomu moře dalších výhod.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).

Potřebujete více informací?