Jak změnit nemovitost, kterou mám v zástavě?

V případě žádosti o změnu nemovitosti v zástavě vyplňte příslušný formulář, a to: Žádost o výměnu nebo vyjmutí části zástavy, Žádost o výměnu zástavy/zástav nebo Žádost o vyjmutí zástavy/zástav. Tento vyplněný a podepsaný formulář odešlete na adresu MONETA Money Bank nebo naskenovaný zašlete na e-mail centrum.hypotek@moneta.cz.