Ombudsman pro klienty

Vyřizování podnětů od klientů, kteří nejsou spokojeni se standardním vyřešením jejich stížnosti či reklamace a zvažují odvolání.

  • Petra Ott – ombudsmanka pro klienty společností MONETA.

Petra Ott vystudovala Institut Ekonomických studií na Karlově Univerzitě v Praze a svou kariéru
v GE Money Bank zahájila již při studiu v roce 2000 v oddělení zákaznické podpory. Postupně
vedla několik týmů v Call centru a v roce 2005 sbírala zkušenosti v maďarské Budapest Bank,
která byla součástí skupiny GE. Od roku 2006 pracovala jako manažerka celého Call centra
skupiny GE Money pro Českou a Slovenskou republiku. V roce 2011 přešla na pozici Customer
Experience Manager, ve které zodpovídala za reklamace a stížnosti klientů a zastupovala GE Money Bank při jednáních s Finančním arbitrem. V současné době působí v divizi Compliance, kde má kromě role Ombudsmana pro klienty v kompetenci také komunikaci s regulátory a oblast ochrany osobních údajů. 

Jak tým Ombudsmana pro klienty řeší Vaše podněty

Ombudsman pro klienty a jeho tým řeší především podněty, které již prošly standardním procesem vyřízení reklamace či stížnosti. Dále do jeho pole působnosti patří některé další specifické případy, např. stížnosti eskalované k regulátorům a stížnosti, jejichž předmětem je vysoká finanční částka.

  • Úzce spolupracuje s ostatními odděleními napříč společnostmi MONETA, má přístup ke všem informacím a rozhoduje vždy nezávisle.
  • Vedle vhodného řešení dané situace hledá Ombudsman samotné příčiny vzniku problematických situací a navrhuje mechanismy k jejich odstranění.
  • O výsledku Vašeho podání Vás budeme informovat nejpozději do 30 dnů. Ve složitějších případech Vás do 30 dnů budeme informovat o dalším postupu.

Dovolujeme si Vás upozornit, že pokud Ombudsman obdrží podnět, který ještě nebyl řešen jako reklamace či stížnost anebo nespadá do specifické skupiny případů zde řešených, předá jej příslušnému oddělení k prošetření a o průběhu budete informováni daným oddělením.

Jak kontaktovat Ombudsmana pro klienty

Prostřednictvím elektronického formuláře nebo písemně na adrese MONETA Money Bank, a. s. nebo
MONETA Auto, s. r. o., Ombudsman pro klienty, Vyskočilova 1422/1a,140 28 Praha 4 - Michle.