Reklamace a stížnosti

Včasné a efektivní řešení reklamací a stížností je jedním z našich strategických cílů, kde jsme se zavázali k poskytování kvalitních služeb pro všechny své zákazníky. Reklamace a stížnosti jsou cenným zdrojem podnětů pro zlepšení služeb a umožňují vývoj produktů, které budou splňovat požadavky klientů. Podpora procesu reklamací a stížností a jejich efektivní řešení je důkazem toho, že se snažíme svým klientům naslouchat, pracujeme se všemi podněty a na základě těchto podnětů zlepšujeme naše produkty a služby.

Vysvětlení pojmů

 • Reklamace

  Reklamací se rozumí požadavek klienta, aby Skupina MONETA napravila, dle názoru klienta, nesprávný postup Skupiny MONETA při poskytování bankovních produktů a služeb, zejména z oblasti platebního styku, např. údajně nesprávně provedený příkaz klienta k odepsání peněžních prostředků z jeho účtu vedeného Bankou.

 • Stížnosti

  Stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta s poskytnutou službou, s jednáním zaměstnance Skupiny MONETA, s postupem vyřízení reklamace, s obchodními podmínkami apod.

Jak podat reklamaci či stížnost

Reklamaci, stížnost nebo námět na zlepšení nám můžete předat nebo zaslat následujícími způsoby:

 • Osobně nebo písemně v MONETA Money Bank, nejlépe na pobočce, která vede Váš účet
 • Písemně na adrese MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4 nebo MONETA Stavební Spořitelna, a.s., Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4
 • Telefonicky prostřednictvím Zákaznického servisu na čísle 224 443 636 (Po-Pá 8:00-20:00, So 8:00-16:30)
 • Prostřednictvím zprávy v Internet Bance
 • Vyplněním Formuláře pro reklamace a stížnosti

V případě, že se nejedná o námět na zlepšení a pochvalu, kontaktujte náš Zákaznický servis prostřednictvím online formuláře níže.

Odpovědi na Vaše otázky týkající se produktů a služeb naleznete v sekci Časté dotazy.

K otázkám týkajících se Vaší smlouvy lze také využít Chat online.


V případě nesouhlasu s vyřízením reklamace/stížnosti se spotřebitelé mohou obracet na

 • Finančního arbitra ČR, Legerova 69/1581, 110 00 Praha 1, tel.: +420 257 042 070, e-mail: arbitr@finarbitr.cz, ID datové schránky: qr9ab9x, www.finarbitr.cz, který je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů týkajících se finančních služeb, pro něž je ze zákona věcně příslušný, nebo na
 • Českou národní banku, Sekce dohledu nad finančním trhem, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, tel.: +420 224 411 111, e-mail: podatelna@cnb.cz, ID datové schránky: 8tgaiej, www.cnb.cz, která vykonává dohled nad dodržováním právních předpisů bankami, a to z úřední moci a/nebo na základě podnětu fyzických a právnických osob. Česká národní banka nerozhoduje spory mezi bankou a jejím klientem.

Spotřebitelé mají rovněž právo na tzv. alternativní řešení sporu týkajícího se smluvního závazku vyplývajícího ze smluv uzavřených on-line, a to prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line provozované Evropskou komisí a dostupné na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Právo spotřebitele domáhat se svých právních nároků vůči bance u obecného soudu není podáním u Finančního arbitra, platformy pro řešení sporů on-line, nebo u České národní banky dotčeno.