Ombudsman pro klienty

Pavel Sedlář – Ombudsman pro klienty Skupiny MONETA

Vyřizování podnětů od klientů, kteří nejsou spokojeni se standardním vyřešením jejich stížnosti či reklamace a zvažují odvolání

Ombudsman Skupiny MONETA Pavel Sedlář

Pavel Sedlář

Vystudoval finance na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 2002 pracuje v bankovnictví, kde se věnoval zejména kontrolním funkcím v interním auditu, řízení rizik, či obezřetnostnímu dohledu nad bankovním sektorem České republiky. Postupně působil v ČSOB, Komerční bance, Hypo stavební spořitelně a následně pak v bankovním dohledu České národní banky.

V únoru 2024 nastoupil na pozici ředitele compliance společnosti MONETA Money Bank a je tak odpovědný za zajištění fungování členů Skupiny MONETA v souladu s právními požadavky a etickými standardy. Zároveň se stal Ombudsmanem pro klienty Skupiny MONETA.

 

Jak řešíme Vaše podněty

Ombudsman pro klienty a jeho tým řeší především podněty, které již prošly standardním procesem vyřízení reklamace či stížnosti. Dále do jeho pole působnosti patří některé další specifické případy, např. stížnosti eskalované k regulátorům a stížnosti, jejichž předmětem je vysoká finanční částka.

  • Úzce spolupracuje s ostatními odděleními napříč společnostmi MONETA, má přístup ke všem informacím a rozhoduje vždy nezávisle
  • Vedle vhodného řešení dané situace hledá Ombudsman samotné příčiny vzniku problematických situací a navrhuje mechanismy k jejich odstranění
  • O výsledku Vašeho podání Vás budeme informovat nejpozději do 30 dnů. Ve složitějších případech Vás do 30 dnů budeme informovat o dalším postupu

Dovolujeme si Vás upozornit, že pokud Ombudsman obdrží podnět, který ještě nebyl řešen jako reklamace či stížnost anebo nespadá do specifické skupiny případů zde řešených, předá jej příslušnému oddělení k prošetření a o průběhu budete informováni daným oddělením.

Jak kontaktovat Ombudsmana pro klienty

Prostřednictvím elektronického formuláře níže, zprávou v Internet Bance nebo písemně na adrese:

  • MONETA Money Bank, a.s., Ombudsman pro klienty, Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4 – Michle
  • MONETA Auto, s.r.o., Ombudsman pro klienty, Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4 – Michle
  • MONETA Leasing, s.r.o., Ombudsman pro klienty, Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4 – Michle
  • MONETA Stavební Spořitelna, a.s. Ombudsman pro klienty, Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4 – Michle