Investice

Jaké jsou nejvýkonnější podílové fondy v roce 2021?

Přehled nejvýkonnějších podílových fondů pro rok 2021

Máte k dispozici volné finanční prostředky a přemýšlíte, co s nimi udělat? V dnešní době více než kdy jindy platí, že je potřeba myslet na budoucnost a volné finanční prostředky co nejlépe zhodnotit. K dispozici je celá řada možností, jak peníze investovat. Chcete uložit peníze tak, aby v průběhu času nejen neztratily na hodnotě v důsledku inflace? Investice do podílových fondů je ideální způsob, jak můžete svoje prostředky zhodnotit. Kterým z námi nabízených podílových fondů se na začátku roku 2021 nejvíce dařilo?

Není podílový fond jako podílový fond, aneb jak se vyznat v různých typech fondů

Podílové fondy se dělí na několik základních skupin podle použití a míry rizika investice. Největšími výnosy se dlouhodobě obvykle mohou pyšnit akciové fondy. Zároveň jsou ale investice do akciových fondů spojeny s největšími riziky. Hodnoty výnosů těchto fondů můžou v čase kolísat. Nižšího rizika tohoto kolísání lze dosáhnout investicemi do smíšených fondů, které jsou tvořeny sice z větší části akciemi, doplněny jsou ale stabilnějšími dluhopisy. Stabilnějším typem jsou pak podílové fondy, které jsou sestaveny pouze z dluhopisů. Nižší výnosy tohoto typu investic vyvažuje nízká míra rizika kolísání. S porovnáním různých podílových fondů a jejich výkonem za poslední roky2 Vám může pomoci také naše kalkulačka investic do podílových fondů. V nabídce MONETA Money Bank se nachází široká nabídka investic do již zavedených investičních společností, které se mnohdy dokonce zaměřují na dlouhodobou udržitelnost ekonomických sektorů (ESG). Díky tomu mohou být atraktivní pro sociálně a ekologicky smýšlející investory.

Konzervativní podílové fondy

Jistější druh investic představují dluhopisové fondy. Jsou určeny pro takové investory, kterým záleží především na obezřetnějším přístupu k riziku a předvídatelnějších výnosech s nižší mírou kolísání. I takové investice ale vyžadují investiční horizont alespoň tří a více let. Zajímavého zhodnocení však  mohou dosahovat už po roce. Např. Generali Fond korporátních dluhopisů za poslední rok vykázal zisk 3,58 %2.

Mezi konzervativní podílové fondy ale patří i některé smíšené fondy, které část investic směřují do akcií. I zde platí, že bývá výhodnější vkládat peníze do takových fondů na delší časové úseky. Ovšem i v horizontu jednoho roku mohou tyto fondy dosahovat zajímavého zhodnocení. Franklin Diversified Conservative Fund. vykazuje meziročně 6,12 %2 zisku a Generali Fond balancovaný konzervativní dokonce 10,38 %2 za 12 měsíců.

Dynamické podílové fondy

Středně rizikové podílové fondy jsou nejčastěji tvořeny fondy smíšenými, tedy takovými, které tvoří částečně dluhopisy, ale větší část je tvořena akciemi. Výjimku tvoří dynamický čistě dluhopisový fond FF Global High Yield Fund, který v meziročně vykazuje zisk 13,28 %2. Investice však nejsou vloženy výhradně do státních (vnímaných jako bezpečnějších) dluhopisů, ale až ze 70 % do vysoce úročených zahraničních firemních dluhopisů, a to z celého světa. Z další nabídky MONETA Money Bank se v současnosti ukazují jako výhodné investice do smíšeného fondu Franklin Diversified Balanced Fund, který je určený pro střednědobé investice (se zajímavými výnosy již po třech letech). Meziročně vykázal tento fond růst hodnoty o 14,45 %2. Z dlouhodobější perspektivy se jeví v současnosti nejvýhodněji UNIQA Selection Oppurtunities (určený pro investice na 5 a více let). Za poslední rok stoupla hodnota tohoto fondu o celých 10,47 %2.

Nejvýnosnější podílové fondy1

Mezi nejdynamičtější fondy se řadí fondy čistě akciové, které jsou určeny především pro odvážné a progresivní investory. Zájemcům nabízí MONETA Money Bank akciové fondy, které nabízejí výnosy v řádu desítek procent v horizontu několika let (obvykle 5 a více let). Mezi zcela nové fondy založené v roce 2020 patří Franklin Innovation Fund investující do společností, které jsou lídry v oblasti inovací, s ročním výnosem dokonce 37,97 %2. Pro investory, kteří volí raději časem prověřené investiční nabídky, je tu pak globální akciový FF World Fund s výnosem 32,91 %2 nebo NN Climate & Environment s výnosem 39,13 %2. Poslední jmenovaný fond může být atraktivní zejména pro klienty, kterým záleží na udržitelnosti přírodních zdrojů a dodržování etických principů investování (ESG).

Pro opravdu dlouhodobé investice (10 let a více) je pak určen akciový fond zaměřující se na rozvíjející se trhy East Capital – Global Emerging Markets Sustainable. Tento fond meziročně vykázal celých 40,53 %2 růstu hodnoty, investovat do něj lze v českých korunách a v eurech.

Shrnutí aneb dobrá rada nad zlato

Nabídka různých podílových fondů a možností investic je bohatá. Je ovšem velice důležité pamatovat na to, že finanční trh je ve své podstatě dynamický a neustále se proměňuje. Rozhodně je důležité se o podmínkách jednotlivých investic dobře informovat. V ideálním případě je vhodné se obrátit na odborníky. Můžete oslovit Vašeho bankéře, který s Vámi rád projde celou nabídku podílových fondů a Vy si pro sebe vyberete tu správnou investici.

1 – Referenční období: od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021
2 – Mějte na paměti, že informace o minulé výkonnosti fondu nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti a návratnost investice není zaručena. Nejedná se o nabídku na uzavření smlouvy s bankou, ani nabídku k investování nebo investiční doporučení. Podmínkou pro investování je především Investiční dotazník, seznámení se se Statutem a Sdělením klíčových informací; více informací se dozvíte stránkách podílových fondů.

Zdroj informací: detailní informace jako graf vývoje hodnoty fondu, výkonnost fondu a veškeré dokumenty (fond reporty, statuty, klíčové informace pro investory a další) naleznete vždy na stránkách jednotlivých fondů.

Zobrazované fondy se mohou nacházet mimo Váš cílový trh. Bližší informace o vymezení cílového trhu fondu jsou uvedené na kartě jednotlivého fondu.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5