NN (L) Climate & Environment

NN (L) Climate & Environment je globální akciový fond vhodný pro velmi dynamické klienty s investičním horizontem alespoň 5 let.
Typ fondu
Akciový
Investiční profil fondu
Velmi dynamický
Stupeň rizika 
6. stupeň
Doporučená délka investice
5 a více let
NN (L) Climate & Environment je globální akciový fond vhodný pro velmi dynamické klienty, kteří mohou své volné finanční prostředky investovat v horizontu alespoň 5 let. Fond využívá aktivní správu k cílení na společnosti, které vedle finančního výnosu vytvářejí pozitivní sociální a ekologické dopady. Fond má tématický investiční přístup, přičemž své investice zaměřuje na společnosti, které nabízení řešení pro udržitelnost našich přírodních zdrojů, např. takové, které se vztahují k omezenému množství vody, dostatku potravinových zdrojů, energetické transformaci a ekonomice využívající recyklaci. Fond se při výběru společností řídí strategií ESG (hodnocení vlivu na životní prostředí, sociální oblast a oblast řízení firem). Fond zásadně neinvestuje do společností s kontroverzními aktivitami a kontroverzním chováním v oblasti ESG nebo do společností, které porušují zásady globálních dohod, jako je ochrana lidských práv a ochrana životního prostředí. Také neinvestujeme do společností, které vyrábějí zbraně nebo tabák.
Fond je vhodný jako součást diverzifikovaného portfolia.
Měnové riziko je zajištěno.

Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.
Minimální investice
500
Měna
CZK
ISIN (označení podílových listů)
LU0429746091
Číslo účtu
234619279/0600
Datum vzniku
24.08.2009
Aktuální kurz ke dni
22.04.2021
NAV (čistá hodnota aktiv)
9 007,42
Poplatek při nákupu
0 %
Poplatek při prodeji
0 %
Frekvence oceňování
denně

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
6.27 %
Za poslední
3 měsíce
5.03 %
Za posledních
6 měsíců
15.81 %
Za poslední
rok
49.58 %
Za poslední
3 roky
16.22 %
Za posledních
5 let
53.65 %
Od začátku
roku
8.10 %
Od založení
fondu
26.88 %

Cílové trhy

 Investiční horizont  5 a více let
 Investiční preference  Růst
 Schopnost nést ztráty  Ano
 Tolerance rizika    Rizikový stupeň 6
 Kategorie zákazníka  Neprofesionální, profesionální, způsobilá protistrana
 Znalosti a zkušenosti    Pokročilý
 Negativní cílový trh    Garance bez ztrát