NN (L) Climate & Environment

Portfolio se soustředí na společnosti, které vedle finančního výnosu vytvářejí pozitivní sociální a ekologické dopady

Prognóza výkonnosti slouží pouze pro informační účely a není ukazatelem budoucí výkonnosti. Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku. Hodnota fondu je uváděna po zaučtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
1.42 %
Za poslední
3 měsíce
3.09 %
Za posledních
6 měsíců
19.42 %
Za poslední
rok
31.05 %
Za poslední
3 roky
70.05 %
Za posledních
5 let
68.29 %
Od začátku
roku
27.22 %
Od založení
fondu
49.32 %

Zvažujete tento fond?

Naši specialisté rádi zodpoví Vaše dotazy

Chcete vědět jaká je nálada na trzích a jaká jsou možná očekvání budoucího vývoje?
Nejste si jisti jestli investovat jednorázově nebo pravidelně?
Jak vše správně nastavit v Internet Bance a Smart Bance a sledovat portfolio?
Typ fondu
Akciový
Investiční profil fondu
Velmi dynamický
Stupeň rizika 
6. stupeň
Doporučená délka investice
5 a více let
Portfolio fondu se soustředí na společnosti, které vedle finančního výnosu vytvářejí pozitivní sociální a ekologické dopady. Tento globální akciový fond vyhledává společnosti, které hledají řešení pro udržitelnost našich přírodních zdrojů ve vztahu k omezenému množství vody, dostatku potravin, energetické transformaci a ekonomice využívající recyklaci. Fond se při výběru společností řídí strategií ESG (hodnocení vlivu na životní prostředí, sociální oblast a oblast řízení firem).

Fond zásadně neinvestuje do společností s kontroverzními aktivitami a kontroverzním chováním v oblasti ESG nebo do společností, které porušují zásady globálních dohod, jako je ochrana lidských práv a ochrana životního prostředí. Také neinvestuje do společností, které vyrábějí zbraně nebo tabák.

Fond se hodí pro velmi dynamické klienty, kteří mohou investovat v horizontu alespoň 5 let. Fond je vhodný i jako součást diverzifikovaného portfolia. Měnové riziko je zajištěno.

Fond spravuje NN Investment Partners – holandská společnost s historií od roku 1845. NN je průkopníkem společensky odpovědného investování s ohledem na životní prostředí, pozitivní sociální dopad a zodpovědný management podle principu ESG (Environment, Social, Governance). Celkově holandská NN Investment Partners spravuje investice v hodnotě 7,8 bilionu Kč.
Minimální investice
500
Měna
CZK
ISIN (označení podílových listů)
LU0429746091
Číslo účtu
234619279/0600
Datum vzniku
24.08.2009
Aktuální kurz ke dni
29.11.2021
NAV (čistá hodnota aktiv)
10 600,75
Poplatek při nákupu
0 %
Poplatek při prodeji
0 %
Frekvence oceňování
denně

Cílové trhy

 Investiční horizont  5 a více let
 Investiční preference  Růst
 Schopnost nést ztráty  Ano
 Tolerance rizika    Rizikový stupeň 6
 Kategorie zákazníka  Neprofesionální, profesionální, způsobilá protistrana
 Znalosti a zkušenosti    Pokročilý
 Negativní cílový trh    Garance bez ztrát  

Máte už u nás účet? Přihlaste se do Internet Banky nebo Smart Banky a začněte investovat rovnou