East Capital Global Emerging Markets Sustainable EUR

Fond investuje do společností z rozvíjejících se trhů. Vyhledává firmy, které řídí rizika udržitelného rozvoje nebo k udržitelnému rozvoji přispívají

Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost a hodnota fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
2.54 %
Za poslední
3 měsíce
7.78 %
Za posledních
6 měsíců
16.00 %
Za poslední
rok
13.65 %
Za poslední
3 roky
0.64 %
Za posledních
5 let
43.54 %
Od začátku
roku
11.50 %
Od založení
fondu
348.26 %

Zvažujete tento fond?

Naši specialisté rádi zodpoví Vaše dotazy

Chcete vědět, jaká je nálada na trzích a jaká jsou možná očekávání budoucího vývoje?
Nejste si jisti, jestli investovat jednorázově nebo pravidelně?
Jak vše správně nastavit v Internet Bance a Smart Bance a sledovat portfolio?
Popis fondu
Fond investuje do společností z rozvíjejících se trhů. V těchto regionech vyhledává firmy, které řídí rizika udržitelného rozvoje nebo k udržitelnému rozvoji přispívají. Strategie ESG, tedy sledování environmentálních, společenských a správních faktorů v rámci investiční strategie tvoří nedílnou součást investičního procesu.

Cílem fondu je zajistit dlouhodobý růst kapitálu. Tento akciový fond je vhodný pro velmi dynamické zákazníky, kteří mohou investovat své volné finanční prostředky v horizontu 10 a více let. Měna fondu je EUR.

Fond je možné nakoupit na kterékoliv z našich poboček.

Fond spravuje švédská společnost East Capital, která se zaměřuje na investice do společností z rozvíjejících se trhů. Celkově East Capital spravuje investice v hodnotě 110 miliard Kč.
Informace o fondu
Typ fondu
Akciový
Investiční profil fondu
Dynamický
Minimální investice
20 EUR
Měna
EUR
Datum vzniku
09.05.2005
Aktuální kurz ke dni
17.05.2024
Poplatek při nákupu
2,5 %
Poplatek při prodeji
0 %
ISIN (označení podílových listů)
LU0212839673
Číslo účtu
231465403/0600
NAV (čistá hodnota aktiv)
448,2575 EUR
Frekvence oceňování
denně
Pro koho je fond vhodný
Cílový trh fondu je následující:
Stupeň rizika 
4. stupeň
Doporučená délka investice
10 a více let
Typ klienta
Neprofesionální.
Znalosti a zkušenosti 
Klient s pokročilými znalostmi podílových fondů a zkušenostmi s investováním do podílových fondů alespoň 5 let.
Investiční preference
Růst hodnoty investice.
Schopnost nést ztráty
Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje garanci návratnosti investovaných prostředků.
Fond není vhodný pro klienty, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.
Upozornění: Fond se může nacházet mimo Váš cílový trh. Váš cílový trh bude vyhodnocen na základě vyplněného investičního dotazníku.