East Capital Global Emerging Markets Sustainable Fund EUR

East Capital Global Emerging Markets Sustainable Fund EUR je akciový fond vhodný pro velmi dynamické zákazníky s doporučenou dobou investování 10 a více let.
Typ fondu
Akciový
Investiční profil fondu
Velmi dynamický
Stupeň rizika 
6. stupeň
Doporučená délka investice
10 a více let
East Capital Global Emerging Markets Sustainable Fund je akciový fond vhodný pro velmi dynamické zákazníky, kteří mohou investovat své volné finanční prostředky v horizontu 10 a více let. Cílem fondu je zajistit dlouhodobý růst kapitálu prostřednictvím investic zaměřených na společnosti na rozvíjejících se trzích. Fond se v těchto regionech zaměřuje na společnosti řídící rizika udržitelného rozvoje nebo k udržitelnému rozvoji přispívající. Strategie ESG, tedy sledování environmentálních, společenských a správních faktorů v rámci investiční strategie tvoří nedílnou součást investičního procesu. Měna fondu je EUR. Fond je určen pouze pro investory investující v měně EUR. Výnos pro investora se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů.

Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.
Minimální investice
20 EUR
Měna
EUR
ISIN (označení podílových listů)
LU0212839673
Číslo účtu
231465403/0600
Datum vzniku
09.05.2005
Aktuální kurz ke dni
22.04.2021
NAV (čistá hodnota aktiv)
11 914,002 EUR
Poplatek při nákupu
0 %
Poplatek při prodeji
0 %
Frekvence oceňování
denně

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
-2.25 %
Za poslední
3 měsíce
-6.37 %
Za posledních
6 měsíců
18.95 %
Za poslední
rok
53.73 %
Za poslední
3 roky
35.10 %
Za posledních
5 let
75.44 %
Od začátku
roku
4.93 %
Od založení
fondu
360.71 %

Cílové trhy

 Investiční horizont  10 a více let
 Investiční preference  Růst
 Schopnost nést ztráty  Ano
 Tolerance rizika    Rizikový stupeň 6
 Kategorie zákazníka  Neprofesionální, profesionální, způsobilá protistrana
 Znalosti a zkušenosti    Pokročilý
 Negativní cílový trh    Garance bez ztrát