UNIQA Selection Opportunities

Fond UNIQA Selection Opportunities je smíšeným fondem fondů, vhodným pro dynamického investora, který se orientuje na dlouhodobé zhodnocení financí.
Typ fondu
Smíšený
Investiční profil fondu
Dynamický
Stupeň rizika 
4. stupeň
Doporučená délka investice
5 a více let
Fond UNIQA Selection Opportunities je smíšeným fondem fondů, vhodným pro dynamického investora, který se orientuje na dlouhodobé zhodnocení financí. Cílem fondu je dosahovat co nejvyšší dlouhodobé zhodnocení majetku prostřednictvím investic do zahraničních fondů kolektivního investování s různým zaměřením. Investice fondu nejsou sektorově ani regionálně omezené. Fond zprostředkovává dostupnost i obtížně přístupných alternativních aktiv včetně vyššího podílu investice do zlata a drahých kovů. Akcie rozvíjejících se trhů tvoří cca pětinu portfolia a významná část portfolia je dále tvořena dluhopisy s vysokým výnosem, tzv. high-yield dluhopisy.

Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.
Minimální investice
500
Měna
CZK
ISIN (označení podílových listů)
CZ0008472917
Číslo účtu
226577558/0600
Datum vzniku
04.02.2008
Aktuální kurz ke dni
16.04.2021
NAV (čistá hodnota aktiv)
1,1823
Poplatek při nákupu
0 %
Poplatek při prodeji
0 %
Frekvence oceňování
denně

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
1.08 %
Za poslední
3 měsíce
1.29 %
Za posledních
6 měsíců
4.37 %
Za poslední
rok
12.26 %
Za poslední
3 roky
19.88 %
Za posledních
5 let
18.75 %
Od začátku
roku
4.31 %
Od založení
fondu
18.23 %

Cílové trhy

 Investiční horizont  5 a více let
 Investiční preference  Růst
 Schopnost nést ztráty  Ano
 Tolerance rizika    Rizikový stupeň 4
 Kategorie zákazníka  Neprofesionální, profesionální, způsobilá protistrana
 Znalosti a zkušenosti    Střední, pokročilý
 Negativní cílový trh    Garance bez ztrát