Generali Fond balancovaný konzervativní

Fond investuje do akcií a dluhopisů. Akcie diverzifikuje regionálně i sektorově a vybírá je na základě důkladné analýzy. Dluhopisová část je složena z českých státních dluhopisů s delší splatností a korporátních dluhopisů.

Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost a hodnota fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
1.51 %
Za poslední
3 měsíce
2.75 %
Za posledních
6 měsíců
7.44 %
Za poslední
rok
12.70 %
Za poslední
3 roky
3.68 %
Za posledních
5 let
15.12 %
Od začátku
roku
4.88 %
Od založení
fondu
56.97 %

Zvažujete tento fond?

Naši specialisté rádi zodpoví Vaše dotazy

Chcete vědět, jaká je nálada na trzích a jaká jsou možná očekávání budoucího vývoje?
Nejste si jisti, jestli investovat jednorázově nebo pravidelně?
Jak vše správně nastavit v Internet Bance a Smart Bance a sledovat portfolio?
Popis fondu
Portfolio fondu je rozloženo mezi dluhopisovou a akciovou část, která dosahuje maximálně 30 %. Akciová část je široce diverzifikována regionálně i sektorově, přičemž jednotlivé akcie jsou vybírány na základě fundamentálních a technických ukazatelů. Dluhopisová část portfolia je složena z českých státních dluhopisů s delší splatností a korporátních dluhopisů.

Cílem fondu je zhodnocení nad úrovní běžných bankovních spořicích produktů. Měnové riziko je zajištěno.

Tento fond se hodí pro konzervativní klienty, pro které je důležitá nízká míra rizika a vyšší jistota zhodnocení kapitálu v horizontu nejméně 5 let.

Fond spravuje Generali Investments, největší investiční společnost na českém trhu, která je součástí italské skupiny Generali. Generali Investments má ve správě aktiva ve výši 353 mld. Kč.
Informace o fondu
Typ fondu
Smíšený
Investiční profil fondu
Konzervativní
Minimální investice
500
Měna
CZK
Datum vzniku
28.11.2001
Aktuální kurz ke dni
22.05.2024
Poplatek při nákupu
2 %
Poplatek při prodeji
0 %
ISIN (označení podílových listů)
CZ0008471760
Číslo účtu
225322983/0600
NAV (čistá hodnota aktiv)
2,0525
Frekvence oceňování
denně
Pro koho je fond vhodný
Cílový trh fondu je následující:
Stupeň rizika 
3. stupeň
Doporučená délka investice
5 a více let
Typ klienta
Neprofesionální.
Znalosti a zkušenosti 
Klient se znalostmi podílových fondů a zkušenostmi s investováním do podílových fondů alespoň 2 roky.
Investiční preference
Růst hodnoty investice.
Schopnost nést ztráty
Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje garanci návratnosti investovaných prostředků.
Fond není vhodný pro klienty, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.
Upozornění: Fond se může nacházet mimo Váš cílový trh. Váš cílový trh bude vyhodnocen na základě vyplněného investičního dotazníku.

Máte už u nás účet? Přihlaste se do Internet Banky nebo Smart Banky a začněte investovat rovnou