East Capital Global Emerging Markets Sustainable Fund CZK

East Capital Global Emerging Markets Sustainable Fund CZK je akciový fond vhodný pro velmi dynamické zákazníky s doporučenou dobou investování 10 a více let.
Typ fondu
Akciový
Investiční profil fondu
Velmi dynamický
Stupeň rizika 
6. stupeň
Doporučená délka investice
10 a více let
East Capital Global Emerging Markets Sustainable Fund je akciový fond vhodný pro velmi dynamické zákazníky, kteří mohou investovat své volné finanční prostředky v horizontu 10 a více let. Cílem fondu je zajistit dlouhodobý růst kapitálu prostřednictvím investic zaměřených na společnosti na rozvíjejících se trzích. Fond se v těchto regionech zaměřuje na společnosti řídící rizika udržitelného rozvoje nebo k udržitelnému rozvoji přispívající. Strategie ESG, tedy sledování environmentálních, společenských a správních faktorů v rámci investiční strategie tvoří nedílnou součást investičního procesu. Měna fondu je CZK.

Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.
Minimální investice
500
Měna
CZK
ISIN (označení podílových listů)
LU2223384681
Číslo účtu
237554845/0600
Datum vzniku
05.10.2020
Aktuální kurz ke dni
14.04.2021
NAV (čistá hodnota aktiv)
122,0524
Poplatek při nákupu
0 %
Poplatek při prodeji
0 %
Frekvence oceňování
denně

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
-3.35 %
Za poslední
3 měsíce
-4.32 %
Za posledních
6 měsíců
12.43 %
Za poslední
rok
-
Za poslední
3 roky
-
Za posledních
5 let
-
Od začátku
roku
4.30 %
Od založení
fondu
22.05 %

Cílové trhy

 Investiční horizont  10 a více let
 Investiční preference  Růst
 Schopnost nést ztráty  Ano
 Tolerance rizika    Rizikový stupeň 6
 Kategorie zákazníka  Neprofesionální, profesionální, způsobilá protistrana
 Znalosti a zkušenosti    Pokročilý
 Negativní cílový trh    Garance bez ztrát