Jaké jsou možné formy platby pojistného a jeho výše?

Běžné pojistné můžete platit v měsíčním, čtvrtletním, půlročním nebo ročním pojistném období, a to podle toho, jak si určíte v pojistné smlouvě. Minimální měsíční pojistné činí 300 Kč.