Do kdy je potřeba uhradit první platbu pojistného?

Běžné pojistné je splatné prvního dne příslušného pojistného období, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Pokud bude klient hradit platby prostřednictvím trvalého příkazu, je vhodné ho nastavit přímo na obchodním místě MONETA Money Bank, případně jednorázovým příkazem k úhradě. Pokud má klient účet u jiné banky, doporučujeme klientovi, aby si zřídil trvalý příkaz u své banky.