Do kdy je potřeba uhradit první platbu pojistného?

Do 4 týdnů od data sjednání pojistné smlouvy. Pokud bude klient hradit platby prostřednictvím trvalého příkazu, je vhodné ho nastavit přímo na obchodním místě MONETA Money Bank, případně jednorázovým příkazem k úhradě. Pokud má účet u jiné banky, doporučit klientovi si zřídit trvalý příkaz.