Jaký je postup v případě, že klient chce nahlásit pojistnou událost ze životního pojištění sjednaného prostřednictvím MONETA Money Bank?

Pojistná událost se oznamuje na předepsaných formulářích pro nahlášení pojistné události, které jsou k dispozici na www.generali.cz/kontakty#skody pro sjednané pojištění Bel Mondo nebo https://pojistovna.nn.cz/pro-klienty/jak-nahlasit-pojistnou-udalost pro sjednané pojištění NN Život.