Jaký je postup v případě, že klient chce nahlásit pojistnou událost ze životního pojištění sjednaného prostřednictvím MONETA Money Bank?

Pojistná událost se oznamuje na předepsaných formulářích pro nahlášení pojistné události, které jsou k dispozici na stránkách Generali Česká pojišťovna a.s. nebo na stránkách NN Životní pojišťovny .