Může si životní pojištění sjednat klient, který provozuje rizikový sport či činnost, uvedenou ve výlukách k pojištění?

V případě provozování rizikového sportu je uplatněna přirážka nebo výluka k danému sportu. Sjednání pojistné smlouvy u všech profesionálně a vrcholově vykonávaných sportů podléhá individuálnímu schválení pojistitelem.