Article main image
Osobní finance

Životní pojištění a daně

K velkým výhodám životního pojištění patří využití daňového zvýhodnění. Pravidelné placení životní pojistky totiž otevírá možnost uplatnit pro poplatníka snížení daňového základu pro výpočet daně z příjmu. Existuje ale několik přesně stanovených pravidel, které je třeba si ohlídat.

Podmínky snížení daňového základu

K tomu, aby poplatník mohl uplatnit daňový odpočet ze životního pojištění, je třeba splnit několik základních podmínek:

  • Shoda v osobě pojistníka a pojištěné osoby. To v praxi znamená, že nelze uplatnit slevu na dani ve chvíli, kdy pro Vás životní pojištění uzavřel kdokoli jiný, třeba rodiče nebo partner.
  • Možnost vyplacení pojistky nejdříve za 60 měsíců. Výplatní lhůtu tedy není možné zkrátit pod pět let.
  • Pojistka je platná alespoň do 60 let věku. Smlouvu je tedy třeba uzavřít až do kalendářního roku, v němž oslavíte šedesáté narozeniny.
  • Smlouva neumožňuje průběžný výběr peněz.

Po splnění všech těchto podmínek můžete využít odpočtu zaplaceného pojistného od daňového základu. Ovšem pozor! Počítá se pouze ta část, kterou jste do pojištění vložili sami. Jinými slovy příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění se do snížení daňového základu nezapočítává.

A jak to vychází konkrétně? V případě, že si platíte 2 000 a více korun každý měsíc, sníží se daňový zaklad o 24 000 Kč. To v praxi znamená, že ušetříte na dani celých 3 600 korun. Poměrnou část slevy lze ale využít i v případě, že platíte měsíčně nižší částku, než je 2 000 korun.

Jak získat snížení daňového základu?

Zaměstnancům stačí dodat potvrzení o zaplaceném pojistném a potvrzení o platbách životního pojištění zaměstnavateli, obojí do 15. února nového roku. Ti, kteří si vyplňují daňové přiznání sami, musí vyplnit příslušnou položku v daňovém přiznání. Potvrzení o zaplacené částce a podepsané smlouvě pak patří jako příloha k formuláři o daňovém přiznání.

Příspěvek zaměstnavatele

Příspěvek k životnímu pojištění stále patří k oblíbeným benefitům, které jsou zaměstnancům nabízeny. Je to totiž výhodné nejen pro zaměstnance. Pro zaměstnavatele to znamená odečet částky až 50 000 korun z daňového základu. Tato částka navíc nepodléhá výpočtu záloh na zdravotní a sociální pojištění.

Předčasné vypovězení smlouvy

V případě, že jste se z jakéhokoli důvodu rozhodli zrušit stávající pojistnou smlouvu, pamatujte na nutnost dodanění životního pojištění. Návod je jednoduchý: dodanění se vztahuje na všechna předchozí období, kdy jste uplatnili daňový odpočet, maximálně však za období deseti let. Prostě se Vám pro následující rok zvýší daňový základ o částku, kterou jste dříve uplatňovali jako snížení daňového základu.

Pokud na smlouvu přispíval pravidelně i zaměstnavatel, je třeba ho informovat o ukončení smlouvy neprodleně, nejpozději do konce měsíce, kdy ke zrušení smlouvy došlo. Je také nezbytné dodanit i již vyplacený příspěvek zaměstnavatele, který se tím stává příjmem ze závislé činnosti. To platí pro všechny vyplacené příspěvky od 1. ledna 2015. Pamatujte tedy na to, že toto daňové přiznání musíte podat sami i v případě, že jste zaměstnanci.

Samozřejmě ovšem existuje výjimka, kdy dodanění těchto prostředků není nutné. Jedná se o případy, kdy se tyto prostředky převedou na jinou stávající nebo novou smlouvu o životním pojištění.

Upozorňujeme, že MONETA Money Bank tento typ pojištění nenabízí.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).