Je možné uzavřít životní pojištění na dobu delší než 25 let?

Ano, ale s podmínkou dodržení maximálního výstupního věku příslušného pojištění.