Je možné uzavřít životní pojištění na dobu delší než 25 let?

Ano, ale s podmínkou dodržení max. výstupního věku 65 let.