Úrazové pojištění

Nahlášení pojistné události

Pojištění poskytujeme ve spolupráci s MetLife Europe d.a.c.

Z pojištění jsou vyloučeny škody, které vznikly

  • V souvislosti s letem pojištěného jakýmkoli leteckým prostředkem s výjimkou pravidelných leteckých spojů a charterových (rekreačních sezonních) letů provozovaných licencovaným leteckým dopravcem a registrovaných letů

  • V souvislosti se sportovní a zábavní činností pojištěného spojenou s vysokým nebezpečím

  • V souvislosti s účastí při jakékoli profesionální sportovní činnosti (závody, soutěže, včetně přípravy a tréninků)

  • V souvislosti s účastí na motoristických závodech na souši, vodě či ve vzduchu, jezdeckých závodech nebo závodech v jízdě na bobech, saních nebo skeletonu, včetně přípravných jízd

Na co se často ptáte