Úrazové pojištění

Nahlášení pojistné události

Pojištění poskytujeme ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s.

icon
Více informací

Pojištění se nevztahuje na

  • Úraz při výkonu profesionální sportovní činnosti

  • Úraz při výkonu sportovní činnosti, která není v seznamu rekreačních sportů v pojistných podmínkách

  • Úraz, ke kterému došlo z důvodu vrozeného nebo degenerativního onemocnění a potíží z nich vyplývajících

  • Zubní ošetření (včetně výměny, náhrady, opravy nebo jakékoliv rekonstrukce zubu), které není z lékařského hlediska nezbytné v důsledku úrazu

  • Kompletní seznam omezení a výluk naleznete v pojistných podmínkách pro úrazové pojištění

Na co se často ptáte