Lze pojistnou událost Úrazového pojištění uplatnit zpětně?

Ano, pojistnou událost lze uplatnit i zpětně v zákonné lhůtě do 4 let od úrazu.