Kdo může sjednat balíček Junior?

Balíček Junior může sjednat majitel účtu pro své nezletilé dítě ke svému účtu anebo si pojištění sjedná dítě ke svému dětskému účtu v zastoupení. V obou případech je nutné, aby byli oba, tedy jak rodič, tak dítě, uvedeni na přihlášce k pojištění.