Nahlášení pojistné události z pojištění splátek a výdajů

K nahlášení pojistné události využijte asistenční službu

Jak nahlásit pojistnou událost

Jak probíhá likvidace pojistné události

Na co se často ptáte