Nahlášení pojistné události z pojištění splátek a výdajů

K nahlášení pojistné události využijte asistenční službu

Jak nahlásit pojistnou událost

Jak probíhá likvidace pojistné události

  • Pojišťovna Oznámení pojistné události zaeviduje. Pokud bylo na formuláři uvedeno Vaše mobilní číslo, obdržíte SMS s číslem pojistné události, pod kterým ji bude pojišťovna řešit

  • Pokud bude pojišťovna potřebovat doložit ještě další doklady, bude Vás kontaktovat. Každá pojistná událost se řeší individuálně podle nastalé situace

  • Pojistná událost je vždy řešena co nejrychleji. V případě, že od Vás bude mít pojišťovna všechny nezbytné doklady, trvá vyřízení pojistné události zpravidla kolem 5–10 pracovních dnů. O výsledku šetření Vás pojišťovna obratem informuje

  • V případě, že Vám vznikne nárok na pojistné plnění, odesílá pojišťovna pojistné plnění buď přímo na Váš účet, nebo ho uhradí bance (dle pojistného produktu, který máte sjednán)

Na co se často ptáte