Pojištění osobních věcí, platební karty a internetových rizik

Nahlášení pojistné události

K nahlášení pojistné události využijte asistenční službu

Jak probíhá likvidace pojistné události

  • Pojistnou událost nahlaste nejdéle do 96 hodin (4 dnů) od ztráty či odcizení karty

  • Obdržíte SMS s číslem pojistné události, pod kterým ji bude pojišťovna řešit

  • Vyřízení pojistné události trvá zpravidla 5–10 pracovních dnů

  • Pojistné plnění odesílá pojišťovna buď přímo na Váš účet, nebo ho uhradí bance (dle pojistného produktu, který máte sjednán)

Přehled vybraných výluk z pojištění

  • Zneužití karty, ke kterému došlo před převzetím karty

  • Osobní věci dalšího držitele platební karty

  • Příslušenství služebních věcí

  • Pojištění se nevztahuje na zneužití mobilního telefonu, pokud nedošlo k blokaci IMEI

  • Pojištění nákupu na internetu se nevztahuje na finanční ztrátu způsobenou krádeží nebo poškozením, ke kterému došlo během dopravy zboží. Dále na nemovité věci, rostliny, zvířata, cenné papíry, potraviny, digitální data, alkohol, zbraně a zboží sloužící k výdělečné činnosti

  • Pojištění elektronických plateb se nevztahuje na situace, kdy pojištěný dobrovolně sdělí nebo pošle přihlašovací údaje k internetovému bankovnictví nebo údaje o kartě

Na co se často ptáte