Nahlášení pojistné události

K nahlášení pojistné události z Pojištění osobních věcí a platební karty využijte asistenční službu

Jak nahlásit pojistnou událost

Jak probíhá likvidace pojistné události

  • Pojistnou událost nahlaste nejdéle do 96 hodin (4 dnů) od ztráty či odcizení karty

  • Obdržíte SMS s číslem pojistné události, pod kterým ji bude pojišťovna řešit

  • Vyřízení pojistné události trvá zpravidla 5–10 pracovních dnů

  • Pojistné plnění odesílá pojišťovna buď přímo na Váš účet, nebo ho uhradí bance (dle pojistného produktu, který máte sjednán)

Přehled vybraných výluk z pojištění

  • Událost, ke které došlo před převzetím karty

  • Zneužití karty, ke kterému došlo déle než 96 hodin před telefonickým nahlášením ztráty či odcizení karty

  • Událost, ke které došlo po okamžiku, kdy byla ztráta či odcizení karty nahlášena bance

  • Osobní věci dalšího držitele platební karty

  • Poškození nebo ztráta údajů a obsahu na SIM kartě, zneužití SIM karty, nedošlo-li k její blokaci

  • Události vzniklé v důsledku úmyslného, protiprávního nebo nedbalostního jednání pojištěných osob, držitelů platební karty nebo jejich osoby blízké

Na co se často ptáte