Pojištění

Co je to pojištění odpovědnosti za škodu?

Chraňte se před nečekanými situacemi, které Vás v životě mohou potkat. Pojištění odpovědnosti za škodu kryje odpovědnost z běžného života, z vlastnictví majetku a odpovědnost za zvíře.

Pokud například v obchodě omylem shodíte drahé zboží, chrání Vás pojištění odpovědnosti za škodu před nutností platit náhradu za způsobenou škodu z vlastní kapsy. Místo toho nehodu vyfotíte, vezmete si kontakt na majitele obchodu a na případné svědky a celou věc předáte k vyřízení své pojišťovně. Důležité samozřejmě je neuznávat v takové situaci poškozeným nárok na náhradu škody, nebo se jinak ve věci bez pokynu své pojišťovny angažovat. Za své pojištění ostatně každý měsíc platíte právě proto, abyste se při nešťastné náhodě nemuseli sáhodlouze trápit. Pojišťovna Vás zastoupí a takzvané pojistné plnění (náhradu škody) vezme na sebe.

Tento druh pojištění kryje kromě finančních škod nebo škod na majetku i případy, kdy jste odpovědni za to, že se někdo zranil. Protože se vztahuje i na Vaše blízké osoby, které s Vámi sdílí domácnost, nebo na Vaše děti do 26 let věku, kryje pojištění odpovědnosti za škodu typicky i případy, kdy Váš potomek při zimní dovolené omylem na sjezdovce srazí a zraní jiného lyžaře.

Pozor ovšem v takových situacích na zdánlivě nevinné škádlení. Pokud by se jednalo o přímo nebo nepřímo úmyslně způsobenou újmu, pojištění odpovědnosti za škodu se na tuto nešťastnou událost vztahovat nebude. Stejně tak se nevyplatí riskovat a před rizikovými situacemi pít alkohol nebo užívat jiné omamné a psychotropní látky. Zjištění jejich stop v těle pojištěného účast pojišťovny na celé situaci vylučuje.

Podmínky Vašeho pojištění probereme a případně upravíme při sjednání Vaší smlouvy. My v MONETA Money Bank rádi spolupracujeme s Direct Pojišťovnou, a. s., která nabízí nejširší pojistné krytí na trhu a má ke klientům lidský přístup. Vidět to je např. už na přehledných a srozumitelných pojistných podmínkách.

Pojištění odpovědnosti za škodu si můžete sjednat na kterékoli z našich mnoha poboček, kde jsou naši bankéři připraveni zodpovědět jakékoli Vaše další dotazy. Zastavte se na kávu, rádi Vás uvidíme.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5