Pojištění elektronických plateb

Nahlášení pojistné události

K nahlášení pojistné události využijte asistenční službu

Přehled vybraných výluk z pojištění

  • Pojištění elektronických plateb se nevztahuje na situace, kdy pojištěný dobrovolně sdělí nebo pošle přihlašovací údaje k internetovému bankovnictví nebo údaje o kartě

  • Pojištění se nevztahuje na zneužití elektronické platby, ke kterému došlo v důsledku úmyslu nebo vědomé nedbalosti pojištěného

Na co se často ptáte