Kalkulačka daně z příjmu fyzických osob

Jaký je výpočet daně z příjmu fyzických osob a jak vysoká je daň v roce 2019?

Přehledný výpočet daně z příjmu fyzických osob za rok 2019

Spočítat daň z příjmu

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob 2019 se odvádí ze mzdy i z příjmů z podnikání. Dopad má ale i na další příjmy. Jaký je výpočet daně z příjmu fyzických osob, jak vysoká je daň a proč je dobré mít podepsané prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob?

Co je to daň z příjmu fyzických osob?

Daň z příjmu je přímá daň, kterou stanovuje zákon o daních z příjmu fyzických osob. Poplatníky této daně jsou všechny fyzické osoby s bydlištěm v ČR i ti, kteří tu trvale sídlí. Ze zdrojů, které tyto osoby mají, jim plyne daňová povinnost, a to jak z těch, které mají v Česku, tak i z těch zahraničních.

Co je předmětem daně z příjmu fyzických osob?

Podle zákona o daních z příjmů fyzických osob, podléhají zdanění tyto příjmy:

  • Příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání – mzda nebo plat)
  • Příjmy ze samostatné činnosti (podnikání)
  • Příjmy z kapitálového majetku (finanční majetek – peníze, cenné papíry a jiné)
  • Příjmy zpronájmu (zaměstnání – mzda nebo plat)
  • Ostatní příjmy (příležitostní činnosti, převody, výhry)

Existují však i příjmy, které dani nepodléhají, například půjčky a úvěry. Od daně jsou pak osvobozeny i příjmy z prodeje rodinného domu nebo bytu (jen v případě, že nemovitost vlastníte alespoň 5 let nebo jste zde měli uvedené trvalé bydliště alespoň 2 roky před prodejem), přijatá náhrada škody, sociální dávky, výživné nebo plnění z pojištění majetku a odpovědnosti.

Výpočet daně z příjmu

Daň z příjmu je stanovena jako 15 % ze základu daně (příjmy přesahující výdaje vynaložené na jejich dosažení). Výpočet základu daně ještě obsahuje odečitatelné položky (tzv. nezdanitelná část základu daně), kterými jsou:

Kromě toho můžete ve výpočtu daně 2019 uplatnit i slevy na dani a daňová zvýhodnění, a to na poplatníka, na dítě, na manžela/manželku nebo i na studenta. Během roku pak někteří platí i zálohu na daň z příjmu fyzických osob. Výpočet zálohy na daň z příjmu provádí zaměstnavatel.
Kolik přesně zaplatíte na dani Vy, si spočítejte pomocí daňové kalkulačky nebo přímo v daňové kalkulačce pro zaměstnance.

Daňovou kalkulačku 2019 - výpočet daně z příjmů za rok 2018 poskytuje peníze.cz

Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob

Zaměstnanec může v práci podepsat tzv. „růžový papír“, tedy prohlášení poplatníka daně z příjmu. Díky tomu získá navíc slevu na dani ve výši 2 070 korun měsíčně.

Daňové přiznání

Po výpočtu daně 2019 je nutné podat daňové přiznání. Za zaměstnance to může udělat i zaměstnavatel, je ale nutné si o to požádat. V tomto případě se jedná o roční zúčtování. Jiné je to v případě, že má zaměstnanec další příjem, například z pronájmu nebo z další závislé činnosti či z podnikání.

Daňové přiznání je nutné podat a daň zaplatit do 31. dne v třetím kalendářním měsíci, tedy na konci prvního čtvrtletí. Můžete požádat i o odklad, a to až o 6 měsíců.

Naše další kalkulačky