Kalkulačka daně z příjmu fyzických osob

Jaký je výpočet daně z příjmu fyzických osob a jak vysoká je daň v roce 2020?

Přehledný výpočet daně z příjmu fyzických osob za rok 2020

Spočítat daň z příjmu

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob 2020 se odvádí ze mzdy i z příjmů z podnikání. Dopad má ale i na další příjmy. Jaký je výpočet daně z příjmu fyzických osob, jak vysoká je daň a proč je dobré mít podepsané prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob?

Co je to daň z příjmu fyzických osob?

Daň z příjmu je přímá daň, kterou stanovuje zákon o daních z příjmu fyzických osob. Poplatníky této daně jsou všechny fyzické osoby s bydlištěm v ČR i ti, kteří tu trvale sídlí. Ze zdrojů, které tyto osoby mají, jim plyne daňová povinnost, a to jak z těch, které mají v Česku, tak i z těch zahraničních.

Co je předmětem daně z příjmu fyzických osob?

Podle zákona o daních z příjmů fyzických osob, podléhají zdanění tyto příjmy:

  • Příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání – mzda nebo plat)
  • Příjmy ze samostatné činnosti (podnikání)
  • Příjmy z kapitálového majetku (finanční majetek – peníze, cenné papíry a jiné)
  • Příjmy zpronájmu (zaměstnání – mzda nebo plat)
  • Ostatní příjmy (příležitostní činnosti, převody, výhry)

Existují však i příjmy, které dani nepodléhají, například půjčky a úvěry. Od daně jsou pak osvobozeny i příjmy z prodeje rodinného domu nebo bytu (jen v případě, že nemovitost vlastníte alespoň 5 let nebo jste zde měli uvedené trvalé bydliště alespoň 2 roky před prodejem), přijatá náhrada škody, sociální dávky, výživné nebo plnění z pojištění majetku a odpovědnosti.

Výpočet daně z příjmu

Daň z příjmu je stanovena jako 15 % ze základu daně (příjmy přesahující výdaje vynaložené na jejich dosažení). Výpočet základu daně ještě obsahuje odečitatelné položky (tzv. nezdanitelná část základu daně), kterými jsou:

Kromě toho můžete ve výpočtu daně 2020 uplatnit i slevy na dani a daňová zvýhodnění, a to na poplatníka, na dítě, na manžela/manželku nebo i na studenta. Během roku pak někteří platí i zálohu na daň z příjmu fyzických osob. Výpočet zálohy na daň z příjmu provádí zaměstnavatel.
Kolik přesně zaplatíte na dani Vy, si spočítejte pomocí daňové kalkulačky nebo přímo v daňové kalkulačce pro zaměstnance.

Daňovou kalkulačku 2020 – výpočet daně z příjmů za rok 2019 poskytuje peníze.cz

Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob

Zaměstnanec může v práci podepsat tzv. „růžový papír“, tedy prohlášení poplatníka daně z příjmu. Díky tomu získá navíc slevu na dani ve výši 2 070 Kč měsíčně.

Daňové přiznání

Po výpočtu daně 2020 je nutné podat daňové přiznání. Za zaměstnance to může udělat i zaměstnavatel, je ale nutné si o to požádat. V tomto případě se jedná o roční zúčtování. Jiné je to v případě, že má zaměstnanec další příjem, například z pronájmu nebo z další závislé činnosti či z podnikání.

Daňové přiznání je nutné podat a daň zaplatit do 31. dne v třetím kalendářním měsíci, tedy na konci prvního čtvrtletí. Můžete požádat i o odklad, a to až o 6 měsíců.

Daň z příjmu fyzických osob 2020

Do placení daní fyzických osob v roce 2020 výrazně zasáhla pandemie COVID-19. Zcela výjimečně bylo odsunuto datum, k němuž je nutné daňové přiznání podat. Standardně se daňové přiznání podává nejpozději 1. dubna. Pro rok 2020 ovšem platí, že pokud daňové přiznání za rok 2019 podáte do 18. srpna, nebudou Vám počítány úroky z prodlení za každý den zpoždění. Pokud ovšem toto datum propásnete, sankce se budou počítat zpětně, a to od 2. dubna. Není potřeba nijak dokládat konkrétní souvislost s koronavirem. Datum 18. srpna se ovšem netýká poplatníků, za které daňové přiznání zpracovává daňový poradce, pro ty platí termín 1. 7. 2020.

Tříměsíční posun zohlednily i zdravotní pojišťovny, OSVČ tedy mohou přehledy o příjmech a výdajích odevzdat až do 3. srpna. Penále sice vyměřeno pojišťovnou bude, ale OSVČ pak může požádat o jeho prominutí. Bude ovšem nutné doložit, že k opožděné platbě došlo v důsledku koronavirové situace.

Naše další kalkulačky