Kalkulačka minimální mzdy

Minimální mzda se v posledních letech každoročně zvyšuje. Jaká je její aktuální výše?

Vypočítejte si minimální hodinovou mzdu v roce 2023

Spočítat Spočítat

Minimální mzda 2023 – kalkulačka

V posledních letech se rok co rok minimální mzda zvyšuje. Jinak tomu nebylo ani letos, kdy vláda opět odhlasovala zvýšení minimální mzdy, což má vliv také na výši zaručené mzdy. Jaká je výše minimální mzdy?

Minimální mzda v ČR

V Česku se minimální mzda řídí zákonem č. 262/2006 Sb., ve kterém je stanovena nejnižší přípustná odměna za práci v pracovněprávním vztahu (§111). To znamená, že od zaměstnavatele nesmíte dostat za práci částku nižší, než je minimální mzda (měsíční i hodinová).

V roce 2022 byla minimální mzda ve výši 16 200 Kč, ta se od ledna 2023 zvýšila na 17 300 Kč, tedy o 1 100 Kč. Minimální hodinová mzda v roce 2023 se také změnila, a to na 103,80 Kč. Do této částky se nezahrnuje mzda či plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek či o víkendu nebo za noční práci. Pokud Vaše mzda nedosahuje výše minimální mzdy, zaměstnavatel má povinnost Vám poskytnout doplatek.

Nutno podotknout, že minimální mzda odpovídá hrubé mzdě. Minimální čistá mzda bude po odečtení všech odvodů činit 15 372 Kč (v případě, že jste podepsali prohlášení daňového poplatníka). Spočítejte si, kolik bude činit Vaše čistá mzda, pomocí naší kalkulačky.

Výpočet minimální hodinové mzdy v roce 2023
  
Týdenní pracovní doba
Hodinová mzda přepočtená
Koeficient
  
Parametry kalkulačky
  
Základní pracodní doba
Minimální hodinová mzda


Kalkulačku poskytuje web Kurzy.cz

Vývoj minimální mzdy v ČR

Minimální mzda u nás byla zavedena v roce 1991, od té doby se její výše neustále mění, samozřejmě jak ta měsíční, tak i hodinová. V roce 1991 byla minimální mzda stanovena na 2 000 Kč. Každoročně se pak zvyšovala, přičemž v roce 2000 už dosahovala 4 500 Kč, v roce 2015 to bylo 9 200 Kč. Minimální mzda v roce 2019 už přesahovala hranici deseti tisíc korun a činila 13 350 Kč, až se dostala na dnešní částku přes 17 000 Kč.

Zaručená mzda v ČR

Zaručená mzda představuje mzdu či plat, na kterou má zaměstnanec právo dle zákoníku práce (§112), smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového nebo platového výměru. Je to nejnižší mzda stanovená za práci v konkrétním stupni minimálního mzdového tarifu – bere v úvahu složitost, odpovědnost a namáhavost vykonávané práce. Zaručená mzda je vyšší než ta minimální, přičemž nejnižší úroveň zaručené mzdy nesmí být nižší než aktuálně platná minimální mzda. Výše zaručené mzdy 2022 se, stejně jako minimální mzda, zvýšila ve všech skupinách.

Zaručená mzda – skupiny

 Skupina Výše zaručené mzdy 2022
 1. skupina 17 300 Kč
 2. skupina 17 900 Kč
 3. skupina 19 700 Kč
 4. skupina 21 800 Kč
 5. skupina 24 100 Kč
 6. skupina 26 600 Kč
 7. skupina 29 400 Kč
 8. skupina 34 600 Kč


Přehled profesí veškerých skupin najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí pod Nařízením vlády č. 567/2006 Sb. (405/2021 Sb.) účinného od 1. ledna 2022.

Minimální mzda v EU

Minimální mzdu má zavedenou také mnoho států EU. Rozdíly mohou být značné, ale je potřeba brát v úvahu to, že jednotlivé státy mají jinou výši daní, odvodů i ceny spotřebitelského zboží a další ekonomické faktory ovlivňující výši mzdy. V roce 2021 byla minimální mzda zvýšena v 17 zemích EU.

Minimální mzda v Německu v roce 2023 je na úrovni 1 920 eur, v přepočtu tedy činí téměř 50 000 Kč. Slovensko má momentálně minimální mzdu ve výši 700 eur, asi 17 500 Kč.

 

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešení konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční úřad.

Naše další kalkulačky