Kalkulačka superhrubé mzdy

V roce 2021 došlo ke zrušení superhrubé mzdy. Jaké změny toto zrušení přineslo?

Zjistěte, o kolik se Vám zvýšila čistá mzda

Superhrubá mzda představovala hrubou mzdu zaměstnance zvýšenou o odvody na zdravotní a sociální pojištění, které zaměstnavatel odváděl za každého zaměstnance. V roce 2021 došlo ke zrušení superhrubé mzdy. Jaké změny přineslo zrušení superhrubé mzdy?

Zrušení superhrubé mzdy

Konec superhrubé mzdy od ledna 2021 znamená pro miliony zaměstnanců zvýšení čisté mzdy, jelikož se odvody na pojistné a daň nově počítají z hrubé mzdy. V roce 2021 díky zrušení superhrubé mzdy narostly čisté mzdy zaměstnanců i o tisíce korun měsíčně.

Bylo zavedeno také nové daňové pásmo ve výši 23 %, které platí pro roční příjmy vyšší než 48násobek průměrné mzdy – v praxi to znamená, že pokud Váš roční příjem za rok 2021 a následně i 2022 překročí hranici 1 701 168 Kč, budou se příjmy nad tuto hranici danit sazbou 23 %. Tato daňová sazba se pak také vztahuje na ostatní příjmy, kapitálové příjmy a příjmy z pronájmu.

Mění se i výše slevy na poplatníka. Ta pro rok 2021 činila 27 840 Kč a strong>od roku 2022 pak 30 840 Kč.

V roce 2023 nedošlo v této oblasti k žádné významné změně.

Výpočet čisté mzdy bez superhrubé mzdy

Čistá mzda zaměstnance se vždy odvíjí od jeho hrubé mzdy. Postaru by byl celkový výpočet odvozen z výpočtu superhrubé mzdy, tedy připočtením odvodů na zdravotní pojištění (+ 9 %) a sociální pojištění (+ 24,8 %), které odváděl zaměstnavatel. V případě hrubé mzdy 35 000 Kč jsou náklady zaměstnavatele 11 830 Kč (35 000 × 9 % + 35 000 × 24,8 %), které připočteme k hrubé mzdě. Tím získáme superhrubou mzdu ve výši 46 900 Kč, ze které se pak vypočte 15% záloha na daň z příjmů.

Příklad výpočtu platného do konce loňského roku:
Hrubá mzda – 35 000 Kč
Superhrubá mzda – 35 000 × 9 % + 35 000 × 24,8 % = 11 830 + 35 000 = 46 900 Kč (již zaokrouhleno na 100 Kč nahoru)
Odvody na pojistné (zaměstnanec) – 35 000 × 6,5 % (sociální) + 35 000 × 4,5 % (zdravotní) = 3 850 Kč
Záloha na daň z příjmů – 46 900 Kč × 15 % = 7 035 – 2 070 (sleva na poplatníka) = 4 965 Kč
Čistá mzda – 35 000 – 3 850 – 4 965 = 26 185 Kč

Pro rychlejší a jednodušší výpočet využijte naši kalkulačku superhrubé mzdy, která vše vypočítá za Vás.

Kalkulačku Výpočtu čisté mzdy po zrušení superhrubé mzdy poskytuje peníze.cz

Po zrušení superhrubé mzdy se ale mění i výpočet čisté mzdy, kdy se záloha na daň ve výši 15 % odvíjí od hrubé mzdy. Není tak již potřeba zjišťovat superhrubou mzdu a pro výpočet stačí znát hrubou mzdu, od které se pouze odečte daň z příjmu ponížená o slevu na dani, (ta po zrušení superhrubé mzdy činí 2 320 Kč) a odvody na obě pojištění.

Příklad výpočtu platného od roku 2021 a pro rok 2022:
Hrubá mzda – 35 000 Kč
Odvody na pojistné (zaměstnanec) – 35 000 × 6,5 % (sociální) + 35 000 × 4,5 % (zdravotní) = 3 850 Kč
Záloha na daň z příjmů – 35 000 Kč × 15 % = 5 250 – 2 320 (sleva na poplatníka) = 2 930 Kč
Čistá mzda – 35 000 – 3 850 – 2 930 = 28 220 Kč

Z uvedených příkladů je jasně vidět, že zaměstnanec si po zrušení superhrubé mzdy na své výplatě přilepší o více než 2 000 Kč. Spočítejte si novou čistou mzdu s naší kalkulačkou, která bere v potaz zrušení superhrubé mzdy.

 

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešení konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční úřad.

Naše další kalkulačky

Kalkulačka daně z příjmu OSVČ

Vypočítejte si zálohy na daň z příjmu OSVČ a právnických osob.

Kalkulačka daně z příjmu fyzických osob

Jaký je výpočet daně z příjmu fyzických osob a jak vysoká je daň v roce 2024.

Kalkulačka čisté mzdy

Přehledný výpočet čisté mzdy v roce 2024. Ze základních údajů Vám kalkulačka jednoduše spočítá čistý výdělek.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5