Co je to sirotčí důchod?

Sirotčí důchod je jedním z pozůstalostních důchodů, na který má nárok nezaopatřené dítě, sirotek. Pro získání sirotčího důchodu musel zemřelý pobírat starobní nebo invalidní důchod, případně u něj úmrtí bylo následkem pracovního úrazu. V jiných případech musel zemřelý splnit podmínku dostatečné doby důchodového pojištění:
- Starší 28 let – pojištění alespoň po dobu 1 roku v posledních 10 letech před úmrtím
- Starší 38 let – pojištění alespoň po dobu 2 let v posledních 20 letech před úmrtím
Pokud je dítě v pěstounské péči, nárok na sirotčí důchod mu úmrtím pěstouna nevzniká.