Kalkulačka příspěvku na živobytí

Ocitli jste v hmotné nouzi a potřebujete pomoc? Příspěvek na živobytí může získat jednotlivec i rodina.

Spočítejte si výši příspěvku na živobytí

Vypočítat příspěvek

Příspěvek na živobytí – kalkulačka 2022

Ocitli jste v hmotné nouzi a potřebujete pomoc? Využijte dávky v hmotné nouzi, kam patří i příspěvek na živobytí. Získat ho může jednotlivec i rodina. Jaký je výpočet příspěvku na živobytí 2022, jaké podmínky musíte splnit a jak definuje hmotnou nouzi zákon?

Dávky v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi stanovuje zákon jako formu pomoci těm, kteří nemají dostatečný příjem, nemají šanci ho vlastní snahou zvýšit, a nemohou tak uspokojit své základní životní potřeby. Pro posouzení, zda jste v hmotné nouzi, se zohledňuje příjem jednotlivce, v případě rodiny pak příjem všech členů. Se zjištěním, zda se nacházíte v hmotné nouzi, Vám pomůže kalkulačka hmotné nouze.

Kalkulačku příspěvku na živobytí poskytuje peníze.cz

Jako dávka v hmotné nouzi se vyplácí:

  • Příspěvek na živobytí
  • Doplatek na bydlení
  • Mimořádná okamžitá pomoc

Hmotná nouze a stravenky

Některé dávky v hmotné nouzi mohou být vypláceny i v poukázkách, které jsou podobné stravenkám. Výjimku tvoří lidé, kteří jsou v domovech sociálních služeb, mají omezenou svéprávnost, jsou invalidní ve 3. stupni, starší 70 let nebo ti, kteří pobírají příspěvek na péči. Těmto se dávky vyplácejí v penězích.

Existenční a životní minimum

Pro posouzení nároku na dávku v hmotné nouzi se vychází z výše existenčního a životního minima. U životního minima se jedná o nejnižší přijatelnou částku pro zajištění základních potřeb na živobytí. Existenční minimum představuje nejnižší nutnou částku k přežití a je stanovena pro většinu lidí stejně, a to na 2 980 Kč, nepatří sem nezaopatřené děti, osoby starší 68 let, nebo osoby pobírající starobní důchod.

Kolik je životní minimum 2022?

Výše životního minima se stanovuje pro jednotlivce, ale snadno spočítáte i životní minimum rodiny. Pro přesný výsledek využijte kalkulačku životního minima.

 Jednotlivec 4 620 Kč
 První osoba v domácnosti 4 250 Kč
 Další osoba v domácnosti 3 840 Kč
 Nezaopatřené dítě do 6 let 2 360 Kč
 Nezaopatřené dítě 6 až 15 let 2 900 Kč
 Nezaopatřené dítě 15 až 26 let 3 320 Kč

 

Životní minimum rodiny se vypočítá jako součet částek životního minima.

Příklad:
V domácnosti jsou dva dospělí, kteří mají děti ve věku 3 let a 10 let. Jejich životní minimum je:

4 250 + 3 840 + 2 360 + 2 900 = 13 350 Kč

Pro porovnání lze uvést, že výše životního minima v Německu je 416 EUR pro jednotlivce, což je asi 10 700 Kč, na Slovensku pak pro jednotlivce činí 218 EUR, tedy zhruba 5 400 Kč.

Příspěvek na živobytí 2022

Pro nárok na získání příspěvku na bydlení se posuzuje příjem všech členů domácnosti. Pokud Vám po zaplacení nákladů na bydlení zůstane méně, než je částka životního minima, můžete podat žádost o příspěvek na živobytí. Formulář najdete i online na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Žádosti se pak posuzují individuálně.

Výše příspěvku na živobytí závisí na existenčním a životním minimu. Minimální výše je však stanovena ve stejné výši jako existenční minimum, tedy 2 740 Kč. Zjistěte, jak vysoký bude Váš příspěvek na bydlení s kalkulačkou příspěvku na bydlení.

Kalkulačka příspěvku na živobytí 2022

Stanovení a vyplácení dávek v hmotné nouzi doznalo na začátku roku 2022 žádných významných změn vzhledem k energetické krizi i přetrvávající pandemické situaci. Vláda rozhodla o zvýšení životního minima od 1. července 2022. V roce 2022 tak výše příspěvku opět stoupla. Odvozuje se od výše životního minima, které je stanoveno na 4 620 Kč, a od existenčního minima, jehož výše je 2 980 Kč.

Velkých změn doznala před pár lety stanovená výše životního minima, od níž se tyto dávky odvozují. Hodnoty životního minima jsou od 1. dubna 2020 stanoveny pro každého člena společné domácnosti zvlášť.

A jak toto zvýšení konkrétně ovlivnilo příspěvek na živobytí? Díky zvýšení životního minima na tuto formu podpory dosáhne větší počet domácností, než tomu bylo doposud.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešení konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční či jiný příslušný úřad.

Naše další kalkulačky