Kalkulačka příspěvku na živobytí

Ocitli jste v hmotné nouzi a potřebujete pomoc? Příspěvek na živobytí může získat jednotlivec i rodina.

Spočítejte si výši příspěvku na živobytí

Vypočítat příspěvek

Příspěvek na živobytí - kalkulačka

Ocitli jste v hmotné nouzi a potřebujete pomoc? Využijte dávky v hmotné nouzi, kam patří i příspěvek na živobytí. Získat ho může jednotlivec i rodina. Jaký je výpočet příspěvku na živobytí, jaké podmínky musíte splnit a jak definuje hmotnou nouzi zákon?

Dávky v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi stanovuje zákon jako formu pomoci těm, kteří nemají dostatečný příjem, nemají šanci ho vlastní snahou zvýšit, a nemohou tak uspokojit své základní životní potřeby. Pro posouzení, zda jste v hmotné nouzi, se zohledňuje příjem jednotlivce, v případě rodiny pak příjem všech členů. Se zjištěním, zda se nacházíte v hmotné nouzi, Vám pomůže kalkulačka hmotné nouze.

Kalkulačku poskytuje Měšec.cz

Jako dávka v hmotné nouzi se vyplácí:

  • Příspěvek na živobytí
  • Doplatek na bydlení
  • Mimořádná okamžitá pomoc

Hmotná nouze a stravenky

Některé dávky v hmotné nouzi mohou být vypláceny i v poukázkách, které jsou podobné stravenkám. Výjimku tvoří lidé, kteří jsou v domovech sociálních služeb, mají omezenou svéprávnost, jsou invalidní ve 3. stupni, starší 70 let nebo ti, kteří pobírají příspěvek na péči. Těmto se dávky vyplácejí v penězích.

Existenční a životní minimum

Pro posouzení nároku na dávku v hmotné nouzi se vychází z výše existenčního a životního minima. U životního minima se jedná o nejnižší přijatelnou částku pro zajištění základních potřeb na živobytí. Existenční minimum představuje nejnižší nutnou částku k přežití a je stanovena pro většinu lidí stejně, a to 2 200 korun, nepatří sem nezaopatřené děti, osoby starší 68 let, nebo osoby pobírající starobní důchod.

Kolik je životní minimum 2019?

Výše životního minima se stanovuje pro jednotlivce, ale snadno spočtete i životní minimum rodiny. Pro přesný výsledek využijte kalkulačku životního minima.

 Jednotlivec  3 410 Kč
 Další osoba v domácnosti  2 830 Kč
 Nezaopatřené dítě do 6 let  1 740 Kč
 Nezaopatřené dítě 6 až 15 let  2 140 Kč
 Nezaopatřené dítě 15 až 26 let  2 450 Kč

 

Životní minimum rodiny se vypočítá jako součet částek životního minima.

Příklad:
V domácnosti jsou dva dospělí, kteří mají děti ve věku 3 let a 10 let. Jejich životní minimum je:

3 140 + 2 830 + 1 740 + 2 140 = 9 850 korun

Pro porovnání lze uvést, že výše životního minima v Německu je 416 eur pro jednotlivce, což je asi 10 700 korun, na Slovensku pak pro jednotlivce činí 210 eur, tedy zhruba 5 400 korun.

Příspěvek na živobytí

Pro nárok na získání příspěvku na bydlení se posuzuje příjem všech členů domácnosti. Pokud Vám po zaplacení nákladů na bydlení zůstane méně, než je částka životního minima, můžete podat žádost o příspěvek na živobytí. Formulář najdete i online na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Žádosti se pak posuzují individuálně.

Výše příspěvku na živobytí závisí na existenčním a životním minimu. Minimální výše je však stanovena ve stejné výši jako existenční minimum, tedy 2 200 korun. Zjistěte, jak vysoký bude Váš příspěvek na bydlení s kalkulačkou příspěvku na bydlení.

Naše další kalkulačky