Kalkulačka příspěvku na živobytí

Ocitli jste v hmotné nouzi a potřebujete pomoc? Příspěvek na živobytí může získat jednotlivec i rodina.

Spočítejte si výši příspěvku na živobytí

Ocitli jste v hmotné nouzi a potřebujete pomoc? Využijte dávky v hmotné nouzi, kam patří i příspěvek na živobytí. Získat ho může jednotlivec i rodina. Jaký je výpočet příspěvku na živobytí 2024, jaké podmínky musíte splnit a jak definuje hmotnou nouzi zákon?

Dávky v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi stanovuje zákon jako formu pomoci těm, kteří nemají dostatečný příjem, nemají šanci ho vlastní snahou zvýšit, a nemohou tak uspokojit své základní životní potřeby. Pro posouzení, zda jste v hmotné nouzi, se zohledňuje příjem jednotlivce, v případě rodiny pak příjem všech členů. Se zjištěním, zda se nacházíte v hmotné nouzi, Vám pomůže kalkulačka hmotné nouze.

Kalkulačku příspěvku na živobytí poskytuje peníze.cz

Jako dávka v hmotné nouzi se vyplácí:

  • Příspěvek na živobytí
  • Doplatek na bydlení
  • Mimořádná okamžitá pomoc

Hmotná nouze a stravenky

Některé dávky v hmotné nouzi mohou být vypláceny i v poukázkách, které jsou podobné stravenkám. Výjimku tvoří lidé, kteří jsou v domovech sociálních služeb, mají omezenou svéprávnost, jsou invalidní ve 3. stupni, starší 70 let nebo ti, kteří pobírají příspěvek na péči. Těmto se dávky vyplácejí v penězích.

Existenční a životní minimum

Pro posouzení nároku na dávku v hmotné nouzi se vychází z výše existenčního a životního minima. U životního minima se jedná o nejnižší přijatelnou částku pro zajištění základních potřeb na živobytí. Existenční minimum představuje nejnižší nutnou částku k přežití a je stanovena pro většinu lidí stejně, a to na 3 130 Kč, nepatří sem nezaopatřené děti, osoby starší 68 let, nebo osoby pobírající starobní důchod.

Kolik je životní minimum 2024?

Výše životního minima se stanovuje pro jednotlivce, ale snadno spočítáte i životní minimum rodiny. Pro přesný výsledek využijte kalkulačku životního minima.

 Jednotlivec  4 860 Kč
 První osoba v domácnosti  4 470 Kč
 Další osoba v domácnosti  4 040 Kč
 Nezaopatřené dítě do 6 let  2 480 Kč
 Nezaopatřené dítě 6 až 15 let  3 050 Kč
 Nezaopatřené dítě 15 až 26 let  3 490 Kč

 

Životní minimum rodiny se vypočítá jako součet částek životního minima.

Příklad:
V domácnosti jsou dva dospělí, kteří mají děti ve věku 3 let a 10 let. Jejich životní minimum je:

4 470 + 4 040 + 2 480 + 3 050 = 14 040 Kč

Pro porovnání lze uvést, že výše životního minima v Německu je 909 EUR pro jednotlivce, což je asi 22 725 Kč, na Slovensku pak pro jednotlivce činí 234 EUR, tedy zhruba 5 850 Kč.

Příspěvek na živobytí 2024

Pro nárok na získání příspěvku na bydlení se posuzuje příjem všech členů domácnosti. Pokud Vám po zaplacení nákladů na bydlení zůstane méně, než je částka životního minima, můžete podat žádost o příspěvek na živobytí. Formulář najdete i online na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Žádosti se pak posuzují individuálně.

Výše příspěvku na živobytí závisí na existenčním a životním minimu. Minimální výše je však stanovena ve stejné výši jako existenční minimum, tedy 3 130 Kč. Zjistěte, jak vysoký bude Váš příspěvek na bydlení s kalkulačkou příspěvku na bydlení.

Kalkulačka příspěvku na živobytí 2024

Stanovení a vyplácení dávek v hmotné nouzi nedoznalo na začátku roku 2023 žádných významných změn vzhledem k energetické krizi i přetrvávající pandemické situaci. V roce 2023 ovšem výše příspěvku opět stoupla. Odvozuje se totiž od výše životního minima, které je stanoveno na 4 860 Kč, a od existenčního minima, jehož výše je 3 130 Kč.

Velkých změn doznala před pár lety stanovená výše životního minima, od níž se tyto dávky odvozují. Hodnoty životního minima jsou od 1. dubna 2020 stanoveny pro každého člena společné domácnosti zvlášť.

A jak toto zvýšení konkrétně ovlivnilo příspěvek na živobytí? Díky zvýšení životního minima na tuto formu podpory dosáhne větší počet domácností, než tomu bylo doposud.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešení konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční či jiný příslušný úřad.

Naše další kalkulačky

Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti

Spočítejte si výši podpory v nezaměstnanosti pro rok 2024 a jaké podmínky musíte splnit.

Kalkulačka exekuce na plat

Spočítejte si kolik Vám ze mzdy zůstane po zásahu exekutora a jaká je nezabavitelná částka v roce 2024.

Kalkulačka přídavků na děti

Spočítejte si, zda na přídavky máte nárok a v jaké výši.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5