Kalkulačka příspěvku na živobytí

Ocitli jste v hmotné nouzi a potřebujete pomoc? Příspěvek na živobytí může získat jednotlivec i rodina.

Spočítejte si výši příspěvku na živobytí

Vypočítat příspěvek

Příspěvek na živobytí - kalkulačka

Ocitli jste v hmotné nouzi a potřebujete pomoc? Využijte dávky v hmotné nouzi, kam patří i příspěvek na živobytí. Získat ho může jednotlivec i rodina. Jaký je výpočet příspěvku na živobytí, jaké podmínky musíte splnit a jak definuje hmotnou nouzi zákon?

Dávky v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi stanovuje zákon jako formu pomoci těm, kteří nemají dostatečný příjem, nemají šanci ho vlastní snahou zvýšit, a nemohou tak uspokojit své základní životní potřeby. Pro posouzení, zda jste v hmotné nouzi, se zohledňuje příjem jednotlivce, v případě rodiny pak příjem všech členů. Se zjištěním, zda se nacházíte v hmotné nouzi, Vám pomůže kalkulačka hmotné nouze.

Kalkulačku poskytuje Měšec.cz

Jako dávka v hmotné nouzi se vyplácí:

  • Příspěvek na živobytí
  • Doplatek na bydlení
  • Mimořádná okamžitá pomoc

Hmotná nouze a stravenky

Některé dávky v hmotné nouzi mohou být vypláceny i v poukázkách, které jsou podobné stravenkám. Výjimku tvoří lidé, kteří jsou v domovech sociálních služeb, mají omezenou svéprávnost, jsou invalidní ve 3. stupni, starší 70 let nebo ti, kteří pobírají příspěvek na péči. Těmto se dávky vyplácejí v penězích.

Existenční a životní minimum

Pro posouzení nároku na dávku v hmotné nouzi se vychází z výše existenčního a životního minima. U životního minima se jedná o nejnižší přijatelnou částku pro zajištění základních potřeb na živobytí. Existenční minimum představuje nejnižší nutnou částku k přežití a je stanovena pro většinu lidí stejně, a to 2 200 Kč, nepatří sem nezaopatřené děti, osoby starší 68 let, nebo osoby pobírající starobní důchod.

Kolik je životní minimum 2020?

Výše životního minima se stanovuje pro jednotlivce, ale snadno spočtete i životní minimum rodiny. Pro přesný výsledek využijte kalkulačku životního minima.

 Jednotlivec  3 860 Kč
 První osoba v domácnosti  3 550 Kč
 Další osoba v domácnosti  3 200 Kč
 Nezaopatřené dítě do 6 let  1 970 Kč
 Nezaopatřené dítě 6 až 15 let  2 420 Kč
 Nezaopatřené dítě 15 až 26 let  2 770 Kč

 

Životní minimum rodiny se vypočítá jako součet částek životního minima.

Příklad:
V domácnosti jsou dva dospělí, kteří mají děti ve věku 3 let a 10 let. Jejich životní minimum je:

3 550 + 3 200 + 1 970 + 2 420 = 11 140 Kč

Pro porovnání lze uvést, že výše životního minima v Německu je 416 EUR pro jednotlivce, což je asi 10 700 Kč, na Slovensku pak pro jednotlivce činí 210 EUR, tedy zhruba 5 400 Kč.

Příspěvek na živobytí 2020

Pro nárok na získání příspěvku na bydlení se posuzuje příjem všech členů domácnosti. Pokud Vám po zaplacení nákladů na bydlení zůstane méně, než je částka životního minima, můžete podat žádost o příspěvek na živobytí. Formulář najdete i online na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Žádosti se pak posuzují individuálně.

Výše příspěvku na živobytí závisí na existenčním a životním minimu. Minimální výše je však stanovena ve stejné výši jako existenční minimum, tedy 2 200 Kč. Zjistěte, jak vysoký bude Váš příspěvek na bydlení s kalkulačkou příspěvku na bydlení.

Způsob výpočtu a výše minimální výše příspěvku na živobytí se v roce 2020 nezměnily. Existenční minimum je stále vyjádřeno částkou 2 200 Kč.

Velkých změn ovšem doznala stanovená výše životního minima, od níž se tyto dávky odvozují. Nově určené hodnoty životního minima jsou od 1. dubna 2020 i nadále stanoveny pro každého člena společné domácnosti zvlášť.

A jak toto zvýšení konkrétně ovlivnilo příspěvek na živobytí? Díky zvýšení životního minima na tuto formu podpory dosáhne větší počet domácností, než tomu bylo doposud.

Naše další kalkulačky