Kalkulačka odchodu do důchodu

Kdy půjdete do důchodu, jaká je věková hranice odchodu do důchodu 2024 a na kolik let stanoven důchodový věk?

Vypočtěte si Váš věk odchodu do důchodu

Spočítat věk

Důchodová kalkulačka: Odchod do důchodu

Na odchod do důchodu si mnozí z nás ještě pěknou řádku let počkají. Díky důchodové kalkulačce ale snadno zjistíte svůj odchod do důchodu. Kdy půjdete do důchodu, jaká je věková hranice pro odchod do důchodu v roce 2024 a na kolik let je stanoven důchodový věk?

V kolika letech do důchodu?

Odchod do důchodu 2024 se stanovuje podle věku. Důchodového věku 2024 dosáhnou:

  • muži a bezdětné ženy narození od ledna do listopadu 1960
  • ženy, které vychovaly jedno dítě a jsou narozené od května do prosince 1960
  • ženy, které vychovaly dvě děti a jsou narozené od května do prosince 1961
  • ženy, které vychovaly tři nebo čtyři děti a jsou narozené od května do prosince 1962
  • ženy, které vychovaly pět a více děti a jsou narozené od května do prosince 1963

Změny v roce 2023:

Jaké změny Vás ohledně důchodu nastaly v roce 2023, si můžete přečíst na našem blogu.

Pro výpočet odchodu do důchodu, respektive odchodu do starobního důchodu, využijte kalkulačku odchodu do důchodu. Nový odchod do důchodu nás pravděpodobně čeká v příštích letech, zatím je strop stanovený na 65 let.

Kalkulačku výpočtu důchodového věku poskytuje peníze.cz

Předčasný důchod

Předčasný důchod využívají nejčastěji lidé, kteří už z nějakého důvodů nemohou pracovat a zároveň nemají nárok na starobní ani invalidní důchod, popř. už pracovat nechtějí. Pro dosažení předčasného odchodu do důchodu je třeba splnit několik základních podmínek:
– dosáhnout věku alespoň 60 let
– splnit potřebnou dobu pojištění, což v současné době činí 35 odpracovaných let (a to včetně dob náhradních, jako je péče o dítě do čtyř let věku, péče o osoby závislé, období bez práce v evidenci úřadu práce nebo pobírání invalidního důchodu 3. stupně)

K předčasnému důchodu se však váže několik významných negativ. Výše předčasného důchodu je totiž snižována za každých devadesát dnů, které v době podání žádosti chybí do termínu řádného odchodu do důchodu. Když si požádáte o předčasný důchod o 90 dní před datem, kdy Vám vzniká nárok na starobní důchod, zkrátí se Vám sazba o 0,9 %, u 180 dní je to 1,8 %, u 365 dní pak 3,6 %. Pak už se ovšem sazba krátí mnohem víc, takže u předčasného odchodu do důchodu o 720 dní přijdete už o 8,4 %, u 1 800 dní dokonce o 26,4 %. U „nástupu do důchodu“ o pár měsíců dřívě tak můžete přijít o pár stovek měsíčně, pokud byste ale měli odejít do důchodu až za pár let, může to dělat i několik tisíc měsíčně.

Předčasný odchod do důchodu je tedy v dlouhodobé perspektivě značně nevýhodný, protože jeho základní výměra se již s dosažením důchodového věku nezmění. Proto ho obvykle využívají jen lidé, kteří nemohou svou situaci řešit jinak.

Zároveň je také po dobu pobírání předčasného důchodu omezena možnost si přivydělat. Na DPČ si předdůchodce smí vydělat pouze 3 499 Kč za měsíc, na DPP 10 000 Kč za měsíc a podnikatel nesmí překročit rozhodnou částku 93 387 Kč za rok. Tato omezení končí s dosažením důchodového věku.

Předčasný důchod 2024 lze čerpat až ve věku 60 let. Předčasný odchod do důchodu pro ženy i muže zjistíte pomocí naší kalkulačky. Kdy do důchodu půjdete, Vám řekne snadno a rychle.

Informativní výpočet starobního důchodu

Chcete-li si ověřit, kdy byste mohli odejít do starobního důchodu přímo na portálu ČSSZ, můžete tak učinit přímo přes ePortál. Díky přihlášení přes bankovní identitu si v Informativní důchodové aplikaci můžete na jedno kliknutí zjistit, nejen kdy budete moci odejít do důchodu, ale i kolik bude Váš důchod dělat. Datum i částka jsou však pouze informativní, předpokladem je, že do té doby budete dále pracovat.
 

Žádost o důchod

Žádost o důchod – formulář, naleznete na stránkách Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) nebo na některé její pobočce. Vyplněný formulář pak odevzdáváte na příslušné pobočce OSSZ.

Vdovský důchod

Nárok na vdovský důchod má vdova nebo vdovec. Abyste tento důchod mohli pobírat, musel zemřelý splnit některou z podmínek:

  • Pobírat starobní či invalidní důchod
  • Ke dni smrti mít splněnou podmínku potřebné doby pojištění
  • Zemřít v důsledku pracovního úrazu

Jak dlouho se pobírá vdovský důchod 2024? Tento důchod se vyplácí pouze rok od smrti manžela či manželky. Déle jej může pobírat ten, kdo se stará o nezaopatřené dítě, pečuje o dítě závislé na pomoci, pečuje o své rodiče či rodiče zemřelého, kteří jsou závislé na jeho pomoci, je plně invalidní nebo dosáhl 55 let (v případě muže 58 let).

 

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešení konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční úřad.

Na co se často ptáte

Naše další kalkulačky