Kdy mohu jít do předčasného důchodu?

Nárok na předčasný důchod máte pokud jste odpracovali alespoň 35 let. Kromě odpracovaných let se však posuzuje i náhradní doba pojištění, do které se počítá péče o dítě do 4 let věku, základní vojenská služba, doba pobírání invalidního důchodu ve třetím stupni invalidity nebo péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby. Předčasný důchod lze čerpat až ve věku 60 let.