Jak si požádáte o důchod?

Vyplníte formulář žádosti o důchod, který nalzenete na stránkách Okresní správy sociálního zabezpečení nebo si ho vyzvednete na některé její pobočce. Vyplněný formulář pak odevzdáváte na příslušné pobočce OSSZ.