Může si sjednat pojištění splátek a výdajů starobní důchodce?

Ano, pokud je ke dni sjednání pojištění mladší 65 let. V případě, že klient je poživatelem starobního důchodu a zároveň je mladší 65 let, je pojištěn pouze pro případ smrti, mimořádných výhod III. stupně a hospitalizace v důsledku úrazu.