Lze pojistnou událost u pojištění splátek a výdajů uplatnit zpětně?

Ano. Pojistnou událost lze uplatnit zpětně. Dle zákona ve lhůtě 4 let od data vzniku pojistné události.