Jak je vypláceno pojistné plnění z pojištění splátek a výdajů v případě invalidity III. stupně?

V případě přiznání invalidního důchodu III. stupně poskytne pojišťovna jednorázové plnění ve výši 24 000 Kč ke dni přiznání invalidity III. stupně.