Pojištění vyčerpané částky kreditní karty

Splatíme za Vás dluh na kreditní kartě

Vybíráme pro Vás to nejlepší na trhu, toto pojištění nabízíme ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s.

Pro případ ztráty zaměstnání
nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti

Kdy pojištění využijete a kolik stojí

V případě pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání, hospitalizace v důsledku úrazu, invalidity III. stupně nebo mimořádných výhod III. stupně (ZTP/P) či smrti.

Za pojištění měsíčně zaplatíte 1 % z vyčerpané částky kreditní karty. Když peníze z karty nečerpáte, poplatek neplatíte.

Kdy vzniká nárok na pojistné plnění

  • Jste-li v pracovní neschopnosti nebo v evidenci Úřadu práce v ČR nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní.
  • Pokud Vás hospitalizují nepřetržitě na tři dny a déle.
  • Pokud Vám Česká správa sociálního zabezpečení přiznala invaliditu III. stupně nebo mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P).
Kompletní informace včetně limitů a výluk naleznete v brožuře.

Jak si sjednat pojištění

Pojistit se můžete ve Smart Bance, Internet Bance, na pobočce nebo telefonicky. Stačí věk 18–65 let a nebýt v pracovní neschopnosti a invalidní.
Online

Sjednání pojištění plně online jen pro klienty

Za pár minut máte hotovo a bez návštěvy pobočky. Pomocí bankovní identity si pojištění sjednáte ještě rychleji.

Zeptejte se na pojištění

Potřebujete poradit? Rádi Vám zavoláme.

Profesionální servis na pobočce

Rádi Vás uvidíme na pobočce a vše probereme.

Na co se často ptáte

Vše, co potřebujete vědět o pojištění vyčerpané částky kreditní karty.
Ne. V případě, že zrovna nevyužíváte svoji kreditní kartu a na konci Vašeho aktuálního zúčtovacího období byla výše vyčerpané částky nula, poplatek za pojištění neplatíte.
Počátek pojištění se stanoví na 00:00 kalendářního dne následujícího po dni, ve kterém pojištěný přistoupil k pojištění.
Pojištění zaniká například posledním dnem kalendářního roku, ve kterém pojištěný dovrší 70 let věku.
Ano. Pojištění se vztahuje na případy pracovní neschopnosti způsobené následkem jakéhokoliv úrazu včetně pracovního.
Ne. Klient, který je invalidní (bez ohledu na stupeň postižení), nesplňuje podmínky pro vstup do pojištění a nemůže být pojištěn.
Ano. Důležité je, aby byl klient zaměstnán bez přerušení posledních 12 měsíců.
Na mateřskou dovolenou žena nastupuje v souladu se zákoníkem práce 6-8 týdnů před porodem – to znamená, že pokud v prvních zhruba 8 měsících těhotenství bude v pracovní neschopnosti, nárok na plnění jí vzniká (samozřejmě pokud to nebude za okolností uvedených ve výlukách Všeobecných pojistných podmínek a Pojistné smlouvy a zároveň splní čekací dobu v délce 8 měsíců ode dne sjednání pojištění). Od data, kdy nastoupí na mateřskou dovolenou, jí nárok na plnění nevzniká, protože pobírá od státu peněžitou pomoc v mateřství.

Ano, ale pokud dojde k úrazu v souvislosti s výkonem profesionální sportovní činnosti klienta, pojišťovna v tomto případě pojistné plnění neposkytne. Pokud se úraz stane v běžném životě, např. při chůzi po chodníku či při jízdě v autě, pojišťovna pojistné plnění poskytne.

Ano. Pojistnou událost (PU) lze uplatnit zpětně. Musí se ale jednat o pojistnou událost, která nastala v průběhu trvání pojištění. Dle zákona ve lhůtě 4 let od data vzniku PU.

V případě vzniku invalidity III. stupně poskytne pojišťovna jednorázové plnění ve výši 100 % vyčerpané částky na Vaší kreditní kartě k datu posledního ukončeného zúčtovacího období před vznikem pojistné události.

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Můžeme Vám toho nabídnout mnohem víc

Tady se nachází W2C portlet

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5