Může se pojistit klient, který byl v průběhu posledního roku zaměstnán u dvou různých společností, ačkoliv mu pracovní poměr navazoval bez přerušení?

Ano. Důležité je, aby byl klient zaměstnán bez přerušení posledních 12 měsíců.