Jak je vypláceno pojistné plnění u Pojištění vyčerpané částky kreditní karty v případě invalidity III.stupně?

V případě vzniku invalidity III.stupně poskytne pojišťovna jednorázové plnění ve výši 100 % vyčerpané částky na Vaší kreditní kartě k datu posledního ukončeného zúčtovacího období před vznikem pojistné události.